FREDERICIA

FØRSTE SPADESTIK PÅ FREDERICIAC

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

​Siden begyndelsen af juli har forberedelserne til FredericiaC’s første kanal langs Oldenborggade været i fuld gang, og projektet kan nu invitere til første officielle spadestik og folkefest tirsdag 19. august for alle interesserede. Her indleder borgmester Jacob Bjerregaard og FredericiaC’s bestyrelsesformand Carsten Koch festlighederne med taler fra kl. 15.

FredericiaC quayview.jpg

”FredericiaC er nu nået til en milepæl i projektet, som er helt afgørende for den videre proces. Kanalen skal bl.a. være med til at tiltrække beboere og virksomheder og derigennem skabe grundlaget for udviklingen af projektet. Kanalen vil naturligvis også tilføre området umiddelbar herlighedsværdi til gavn for både nuværende og kommende brugere”, siger bestyrelsesformand Carsten Koch.

Også borgmester Jacob Bjerregaard ser frem til at tage første spadestik til Kanalbyen ved Lillebælt: ”Det er glædeligt for hele byen, at FredericiaC nu kan begynde at realisere de spændende planer for området. Det er en stor dag for hele Fredericia, og jeg håber at se så mange som muligt til festlighederne.”

Realdania Bys adm. direktør Mette Lis Andersen glæder sig også over, at projektet nu er nået så langt: ”Med investeringen i den første kanal er FredericiaC nået et vigtigt skridt i retning mod at realisere den fælles vision for projektet, som handler om at skabe en levende bydel, som forbinder Fredericias historiske bymidte med Lillebælt. Med kanalen bliver Lillebælt trukket helt ind i byen, og der bliver skabt udsigt og adgang til vandet for så mange som muligt. Samtidig får Fredericia, som en af de første byer i landet, en klimasikringsløsning, som sikrer hele bymidten mod fremtidige havvandsstigninger”.

Tag første spadestik!

Efter talerne – ca. kl. 15.30 – vil byens børn stikke de første spader i jorden sammen med borgmester Jacob Bjerregaard, bestyrelsesformand Carsten Koch og projektdirektør Tim E. Andersen. Det foregår på hjørnet ad Oldenborggade og Gl. Havn. Børnene får udleveret små spader og byggepladshjelme. Bagefter modtager de et gravecertifikat, som minde om, at de har været med til at tage de første spadestik til deres egen, fremtidige bydel.

Efter de indledende spadestik er alle velkomne til at benytte medbragte skovle og spader og grave med.

”Første spadestik repræsenterer en vigtig begivenhed i FredericiaC’s historie, som vi har set meget frem til og arbejdet målrettet henimod. Det skal naturligvis markeres på behørig vis. Den første kanal skal være med til at øge områdets tiltrækningskraft og skabe basis for det første salg – og vi er allerede i god dialog med interesserede investorer”, siger projektdirektør Tim E. Andersen

Fra kl. 16 vil der være underholdning bl.a. ved Fredericia Teater, mulighed for fællesspisning og mange andre aktiviteter for alle aldre på FredericiaC’s område ud til Lillebælt indtil kl. 18.

PROGRAM OG PRAKTISK INFORMATION

Hvor: Hjørnet af Oldenborggade og Gl. Havn

Hvornår: Tirsdag den 19. august kl. 15-18.

kl. 15.00: Velkomst og taler ved borgmester Jacob Bjerregaard og FredericiaC’s formand Carsten Koch

Kl. 15.30: Borgmester Jacob Bjerregaard, bestyrelsesformand Carsten Koch og projektdirektør Tim E. Andersen tager første spadestik sammen med byens børn.

Kl. 16.00 – 18.00: Folkefest med underholdning, aktiviteter og fællesspisning.

Husk:

– Medbring din egen spade, hvis du ønsker at grave med.

– Medbring egne tæpper og praktisk tøj i tilfælde af regnvejr.

– Medbring gerne mad til fællesspisning (fællesgrillen kan benyttes)

– Havnegrillen sælger picnickurve, som kan forudbestilles indtil den 18. august.

 Om anlægsarbejdet

Som optakt til det egentlige arbejde med at anlægge kanalen langs Oldenborggade, har entreprenør MT Højgaard de seneste uger stået for indhegning af byggepladsen, nedrivningen af den tidligere Yara-bygning på Kastelsvej 5 og for arbejdet med at fjerne gamle jernbanespor, elkabler, fjernvarmerør og kloakering, som fortsat finder sted.

Mandag den 11. august begynder selve arbejdet med at etablere væggene til den første kanal. Arbejdet indebærer, at væggene afstives med stålplader, som bankes otte til 18 meter ned i jorden. I etableringsperioden, som forventes at strække sig indtil november 2014, kan der således forventes støj og vibrationer fra byggepladsen i varierende grad alle hverdage kl. 7-18. Der vil dagligt blive udført støj- og vibrationsmålinger, der sikrer at de tilladte grænseværdier overholdes.

”Vi arbejder hele tiden for at minimere generne mest muligt og vil løbende sørge for at kommunikere specifikt om arbejdet med at etablere kanal, både på selve byggepladsen og direkte til de berørte naboer og interessenter. Samtidig håber vi på forståelse for det nødvendige arbejde”, siger Tim E. Andersen