FREDERICIA

Fødselsdag markeres med kåring af lokal børneforkæmper

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Den 20. november fylder FN´s børnekonvention 25 år. I Fredericia markeres det med udnævnelse af årets børneforkæmper. Red Barnets lokalforening har taget initiativet til at markere konventionens fødselsdag på denne måde.

  • Vi synes, det er en vigtig dag, som skal markeres. Da Konventionen om Barnets rettigheder blev vedtaget i 1989 var det første gang, at børn på lige fod med voksne blev anerkendt som individer med egne behov, meninger og rettigheder. I 54 artikler beskrives alt det, børn har brug for, for at få en ordentlig barndom og opvækst. Det skal da fejres, også her i Fredericia, påpeger Inger Nielsen, konstitueret formand for Red Barnet Fredericia.

Red Barnet i Fredericia har oprettet en Facebook side, som hedder

Red barnetÅrets Børneforkæmper i Fredericia

hvor alle i lokalsamfundet kan nominere deres kandidat til at vinde prisen.

  • Vi vil gerne have hele lokalsamfundet engageret i at nominere kandidater på Facebook til at modtage prisen. Vi søger en person, som har gjort noget særligt for børns trivsel, sikkerhed, tryghed og udvikling i vores område, en person som måske har gjort noget særligt i forhold til integration og inklusion af børn lokalt eller har været med til at børn er blevet hørt og inddraget i beslutninger. Det kan være en frivillig fra foreningslivet, en lærer, pædagog eller anden fagperson, en politiker eller en elevrådsformand, fortæller Inger Nielsen.

Der er nedsat en komité, som skal stå for udvælgelsen af årets børneforkæmper i Fredericia. Den består af personer fra forskellige dele af lokalsamfundet.

Følgende er med i komitéen,

Susanne Eilersen, Byrådsmedlem og formand for Børne- og Uddannelsesudvalget

Christian Jungmark, Direktør i Spar Nord og formand for handelstandforeningen i Fredericia

Marianne Husted,Redaktør for Fredericia Dagblad

David Gulløv, Formand for KFUM og lærer

Cecillia Nielsen, formand for ungebyrådet

samt repræsentanter fra Red Barnet Fredericias bestyrelse.
Komitéen vil udvælge årets børneforkæmper en gang medio november og på Børnekonventionens fødselsdag den 20. november vil selve prisoverrækkelsen finde sted på Fredericia Rådhus.