Politiets døgnrapport

Flere narkobilister end spritbilister for femte år i træk: Ender næsten dagligt i en ulykke

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

De seneste år er næsten 10.000 bilister årligt blevet sigtet for narkokørsel. Og selvom der foreløbig er sket et lille fald i antallet sigtelser i år, er det stadig over 3000 flere sigtelser end for spirituskørsel. Det viser nye tal, som Rigspolitiet har udleveret til Gjensidige

December er historisk set en måned, hvor politiet har ekstra fokus på at fange spritbilister, der ikke lader bilen stå efter månedens mange julefrokoster.  

Men faktisk er risikoen for at møde en narkopåvirket bilist i trafikken væsentligt større end for at møde en spritbilist.  

Hvor der sidste år blev sigtet knap 10.000 danskere for at køre narkokørsel, så lå antallet af sigtelser for spirituskørsel kun på godt 5.000.

Det er det femte år i træk, at antallet af sigtelser for narkokørsel ligger væsentligt over spirituskørsel, og derfor vil det formentlig kræve et langt og sejt træk at få nedbragt antallet af narkobilister, lyder det fra Henrik Sagild, der er direktør i skade i Gjensidige.  

”En stor del af kampen mod spritbilister har handlet om at få både bilisten og omgivelserne til at forstå, at det er en fuldstændig uacceptabel adfærd. Desværre tyder disse tal på, at der stadig ligger et stort forebyggelsesarbejde i at nedbringe antallet af bilister, der kører narkokørsel. For der må ikke være tvivl om, at narkokørsel er lige så farligt for trafiksikkerheden,” siger han.  

Netop narkobilisters fare for trafiksikkerheden kan også aflæses i de over 300 sigtelser, der rejses af politiet i forbindelse med færdselsulykker, som er forårsagede af narkopåvirkede bilister. 

Antal sigtelser for narkotikakørsel de seneste fem år: 
2019: 9.103 
2020: 9.682 
2021: 9.803 
2022: 9.795 
2023: 7.172 (pr. 9. november 2023) 
Kilde: Rigspolitiet 

Antal sigtelser vedrørende nakotikarelaterede færdselsuheld de seneste fem år: 
2019: 318  
2020: 328 
2021: 332 
2022: 352 
2023: 275 (pr. 9. november 2023) 
Kilde: Rigspolitiet 

Antal sigtelser for spiritusakørsel de seneste fem år: 
2019: 6.041
2020: 5.521 
2021: 5.176 
2022: 5.278
2023: 4.157 (pr. 9. november 2023)
Kilde: Rigspolitiet