FREDERICIA

FLERE ADRESSER I FREDERICIA KOMMUNE

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Hvis du er ejer eller administrator af en ejendom, vil kommunen måske snart kontakte dig for at fastsætte bedre adresser

Der er mange gode grunde til at gøre adresserne bedre. En af de vigtigste er, at præcise adresser kan redde menneskeliv.

Derfor skal de danske adresser gennem det næste års tid forbedres. Det skal sikre korrekte og præcise adresser til gavn for både borgere, offentlige myndigheder og private virksomheder. Det er Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der udstikker love og regler for området.

Fredericia Kommune har som udgangspunkt gode adresser, men de kan blive endnu bedre.

Derfor vil kommunen gennemgå udvalgte adresser for at se, om der er adresser, der kan blive mere præcise. Skulle det være tilfældet, vil de ejere, der bliver berørt af ændringen, blive kontaktet.

Danmarks vigtigste vejviser

Korrekte adresser og synlige husnumre er Danmarks vigtigste vejviser. En upræcis eller ligefrem forkert adresse kan i yderste konsekvens koste menneskeliv. Derfor skal Fredericia Kommune med gennemgangen af kommunens adresser sikre, at der er sammenhæng mellem den officielle adresse og den adresse, som borgere eller virksomheder bruger til daglig.

En synlig og korrekt adressering er meget vigtig i hverdagen. Adresserne fungerer som vejvisere for blandt andet postbude, hjemmeplejen og madudbringning – men selvfølgelig også for alle os andre. Hvis uheldet er ude, er en korrekt adressering og nummerskiltning en nødvendighed for, at politi, brandvæsen og ambulancen kan finde frem til den rigtige adresse uden forsinkelse.

Det er ejeren af en ejendom, der har ansvaret for at opsætte synlige husnummerskilte, som stemmer overens med den adresse, kommunen har fastsat og registreret. Som borger og virksomhed kan du være med til at gøre en forskel. Du skal blot gøre følgende:

 

 

På fredericia.dk og danmarksadresser.dk er der flere nyttige oplysninger om adresser og korrekt husnummerskiltning.