FREDERICIA

Fejl i 85 procent af sanktionerne mod kontanthjælpsmodtager – men ikke i Fredericia

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Fredericia går den modsatte vej, fortæller Formanden for Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget i Fredericia, Connie Maybrith Jørgensen (F)

Masser af kontanthjælpsmodtagere er, over hele landet, blevet trukket i deres kontanthjælp, som en straf for eksempelvis ikke at møde op til samtaler på Jobcentrene. En ny undersøgelse fra Ankestyrelsen har afdækket mange fejl, når kommuner straffer kontanthjælpsmodtagere med en såkaldt skærpet rådighedssanktion.

Med sådan en sanktion kan kommunen trække kontanthjælpen i op til tre måneder, hvis en kontanthjælpsmodtager for eksempel ikke møder til samtaler på jobcentret og dermed ikke står til rådighed for job eller aktivering. Men i 85 procent af de sager, der er undersøgt, er afgørelsen forkert, og kommunen har ikke ret til at gennemføre sanktionen, skriver DR på deres hjemmeside.

Det ser voldsomt ud, at fejlprocenten er på 85 procent, men hvis der graves lidt i tallene er det 61 sager der er undersøgt, og de kommer fra 14 kommuner. Kontanthjælpsmodtagere er opdelt i forskellige grupper, alt efter hvor parate til et arbejde de er: Job- og aktivitetsparate.

Det giver næsten sig selv hvad det betyder at være jobparat. At være aktivitetsparat dækker over, at der eksempelvis kan være sygdom eller andre problemstillinger der gør, at de ikke umiddelbart er klar til arbejdsmarkedet. De aktivitetsparate skal dog stå til rådighed for en kommunal aktiveringsindsats.

Og her ender tallet altså på 26 sager, hvor alle er vurderet til af være aktivitetsparate. I alle 26 sager, som Ankestyrelsen har undersøgt, er kommunernes sanktion i strid med loven.

Herunder statistik på landsplan for sanktioner

De sager som Ankestyrelsen har fundet fejl i, bliver genoptaget af de pågældende kommuner. Med en så høj fejlprocent i kommunernes sagsbehandling vil det naturlige måske være, at gennemgå sagerne og sanktionerne én gang mere. Men det afviser beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), at bede landets kommuner om.

Beskæftigelsesministerens afvisning af, at bede kommunerne gennemgå alle sager skaber en en del debat på Christiansborg. Måske netop fordi, “Der er god grund til, at kommunerne burde gennemgå de her sager og genoptage dem,” siger John Klausen, professor i socialret ved Aalborg Universitet, til DR.dk

Hvordan ser det ud i Fredericia?
Formanden for Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget i Fredericia, Connie Maybrith Jørgensen (F), siger til DanmarkC TV:

“Vi har lige fået gennemgået vores sager, og fået kritik for, at vi ikke sanktionerer nok.
Men det er vores holdning, at det skal overvejes meget, meget grundigt, inden man gør det (laver sanktioner, red).

“Jeg har svært ved at se meningen i sanktioner. Der er jo ikke nogen der er i kontanthjælpssystemet over tid, uden der er en vægtig grund til det. Vi er selvfølgelig nød til at tage kritikke til efteretning. Det er trods alt Styrelsen.”

Det gavner ingen – som i ingen – at fratage dem deres forsørgelsesgrundlag

Connie Maybrith Jørgensen (F)

“Men stadigvæk – jeg er glad for, at vi har nogle medarbejdere som går en ekstra runde på, om der nu ikke kan gøres noget andet end fare ud og sanktionere folk, for det gavner ingen – som i ingen – at fratage dem deres forsørgelsesgrundlag.
Man skal selvfølgelig stå til rådighed, men det er bare rigtig vanskeligt fordi der sjældent kun er en årsag til, at man hænger på kanten. Vi skal gøre en ordentlig indsats for at hjælpe folk, i stedet for at slå dem oven i hovedet,” slutter Connie Maybrith Jørgensen (F).

Connie Maybrith Jørgensen (F), formand for Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget i Fredericia.
Foto: DanmarkC TV.

Kilder: DR.dk, Jobindsats.dk og Ankestyrelsen.