Kort Nyt

Et svært budgetforlig der peger fremad er i hus – med bred opbakning

Af Theis Søndergaard - ths@danmarkc.tv

PRESSEMEDDELELSE: Socialdemokratiet har indgået budgetforlig i Fredericia sammen med Enhedslisten, SF, Venstre, Konservative og Nye Borgerlige

Vi har sammen stået i en svær opgave, ikke mindst på grund af de økonomiske rammer, regeringen har sat for kommunerne.

I Socialdemokratiet vil vi gerne gøre endnu mere for borgerne i Fredericia, men rammerne er snævre og skal overholdes. Så på trods af en kassebeholdning på over 500 millioner kr.
var store besparelser nødvendige – ellers risikerer vi at komme yderligere under pres, på grund af økonomiske sanktioner fra staten. For os er der forståelse for at kommunerne skal “holde for”, når der er inflation. Men forståelsen forsvinder, når der er råd til yderlige skattelettelser på landsplan.

Fredericia kommunes budgetlægning for 2023 har været vanskelig og krævende, og den helt store opgave har været at gøre noget for de menneskelige skæbner, der gemmer sig bag de 50 mio. kr. til de mest sårbare og udsatte børnefamilier. På den baggrund er den socialdemokratiske byrådsgruppe godt tilfreds med det brede flertal, der nu har underskrevet en budgetaftale.

 • Det er lykkedes at få 19 ud af 21 byrådsmedlemmer fra venstre til højre med i en aftale, hvor vi i særlig grad beskytter de allersvageste i samfundet, nemlig de udsatte børn.

Vi tilfører familieområdet 50 mio. kroner ekstra og investerer 1,2 mio. kr. i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og vi undgår de foreslåede besparelser på Frederiksodde skolen, der er kommunens skole for børn med særlige udfordringer.

 • Aftalen frigør midler til at arbejde videre med Fredericia kommunes 3 fyrtårnsprojekter der er med til at sætte Fredericia tydeligere på Danmarkskortet – Kulturkasernen, Campusbyen og Formidlingscenteret for fæstningsbyen.
 • Aftalen betyder også, at der investeres i kommunens vision om grøn omstilling, børnefamiliernes førstevalg og unikke oplevelser. Både ved at sætte kroner på ordene ved nye initiativer, men også ved at undlade nogle af de besparelser, der var foreslået i sparekataloget.
 • På ældreområdet er vi glade for, at budgettet holder hånden over en række af de tiltag, der skal styrke ældres fællesskaber. Bl.a. sikrer vi fortsat rengøring i hjemmet til de ældre hver 14. dag, og bevarer samtidig mange af byens gode indsatser i forhold til borgere med demens.
 • På børneområdet er der fundet 6 mio. årligt til løft af daginstitutionernes fysiske rammer, vi bevarer SFO-tilbuddet for de lidt større børn i 4.-6 klasse og de foreslåede stigninger på SFO-forældrebetalingen undgås. Herslev børnehave bevares indtil videre.
  Intervallet for tandundersøgelser ved tandplejen forringes ikke.
 • På skoleområdet er det besluttet at gå skridtet videre for at få afklaret, om der skal bygges en ny skole i Kirstinebjerg Distriktet eller om skolerne på Kirstinebjerg, Indre Ringvej og Havepladsvej skal totalrenoveres. Den nuværende situation er ikke holdbar, så der nedsættes et §17, stk. 4 udvalg, der skal afsøge mulighederne for en økonomisk holdbar og god løsning.
  Samtidig er der sat midler af til renovering af andre skoler i kommunen.
 • Kringsminde bevares som museumsgård, men vi vil forsøge at finde nye måder at organisere og finansiere renoveringen af gården på, herunder etablere den som en selvejende institution.
 • Sagsbehandlingstiden på byggesager skal nedbringes, for det er en hæmsko for Fredericias vækst og erhvervsliv. Der investeres 1 mio. kr. i dette arbejde

Samlet set er der tale om et budget, der også indeholder betydelige besparelser på en lang række større og mindre områder. Selvom vi forsøgte at undgå fællesskabsskabende, personlige og menneskenære besparelser, så vil nedskæringerne alligevel ramme medarbejdere og borgere.

Sådan bliver det desværre nødt til at være, hvis økonomien skal hænge sammen, og der samtidig skal investeres i nye initiativer for at sikre kommunens udvikling.

Socialdemokratiet tager ansvar for Fredericia kommune, også når der skal prioriteres, og investeres, så vores dejlige kommune fortsat udvikler sig.

Tak til de mange borgere der har indgivet høringssvar, og tak til alle de medarbejdere, der har bistået i budgetprocessen.

På vegne af den Socialdemokratiske Byrådsgruppe

David Gulløv
Politisk Ordfører