MEDDELSER

Et stigende antal unge i Fredericia får en ungdomsuddannelse

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Fredericia er godt på vej til at nå regeringens målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse.

 Regeringens målsætning er, at 95 % af en ungdomsårgang i 2015 skal påbegynde og gennemføre mindst én ungdomsuddannelse.

”Det mål nærmer vi os i Fredericia. Udviklingen er positiv, og det er rigtig dejligt at se, at der fortsat er et stigende antal unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse”, udtaler Susanne Eilersen, som er formand for Børne- og Uddannelsesudvalget.

I 2008 var det ifølge profiltal fra Undervisningsministeriet 82,7 % af en ungdomsårgang i Fredericia, som kunne forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse.

De seneste profiltal peger på, at det tilsvarende tal i dag er 93,3 %. En markant stigning.

Tallene for Syddanmark og hele landet er aktuelt henholdsvis 92,4 og 92,1 %. På landsplan vil 16 ud af landets i alt 98 kommuner formentlig kunne leve op til målsætningen om, at 95 procent af en årgang forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse, når vi når til 2015.  

 Til august er det 97,8 % af de unge fra 9. klasse i Fredericia, der er tilmeldt 10. klasse eller en ungdomsuddannelse i Fredericia.

Fra 10. klasse er det 95,8 %, som umiddelbart, eller via et ophold på produktionsskole, søger en ungdomsuddannelse.

 Men ét er hvor mange unge, der starter på en uddannelse, noget andet er hvor mange, der faktisk gennemfører den.

”Det vil være godt for både de unge og for Fredericia, hvis vi kan fastholde alle disse energiske unge mennesker i uddannelse, så de får opbygget flere kompetencer, der kan give dem flere muligheder i livet – og det kan vi ved en fortsat fælles koordineret indsats. Vi når også de 95 % i Fredericia”, siger Susanne Eilersen.

Fakta:

 Undervisningsministeriets profiltal

Undervisningsministeriet opererer med en prognosemodel, profilmodellen, som på baggrund af tal og uddannelsesadfærd, som pt. er 2 år gamle, giver et bud på, hvordan uddannelsesniveauet for en ungdomsårgang vil være 25 år efter, at de har afsluttet grundskolen.

Læs mere

http://uvm.dk/Service/Statistik/Tvaergaaende-statistik/Andel-af-en-aargang-der-forventes-at-faa-en-uddannelse/Kommunerne