Læserdebat

Et nødvendigt opgør med elitens klima socialisme

Læserdebat af: Sune Nørgaard Jakobsen, Kandidat til Europa-Parlamentsvalget for Dansk Folkeparti

Klimapolitikken er løbet løbsk. Elitens klima socialisme gør alt dyrere for almindelige borgere, og det er på høje tid, at vi tager et opgør med denne uholdbare udvikling. Manglen på sund fornuft og realisme i klimapolitikken er slående, og konsekvenserne er klare: vi beskatter og bureaukratiserer det europæiske erhvervsliv ihjel, og almindelige mennesker betaler prisen.

Vi står med en tårnhøj inflation, og mange danskere har i forvejen svært ved at få pengene til at slå til. Klimapolitikken er gået for langt, og når man bruger Greta Thunberg som ledestjerne, har man tydeligvis mistet fodfæstet. Denne symbolpolitik fører os på afveje og tilgår klimaforandringerne på en fundamentalt forkert måde.

EU’s grønne politik, der ofte viser sig at være mere sort end grøn, har gjort os afhængige af russisk olie og gas, fordi man fra den grønne bevægelse har valgt at lukke tysk kernekraft. Denne fatale fejltagelse har gjort os sårbare og afhængige af energikilder, der undergraver vores energisikkerhed.

Bygningsrenoveringsdirektivet, der kræver, at alle offentlige bygninger skal være klimaneutrale i 2050, er endnu et eksempel på en urealistisk målsætning uden hensyn til de økonomiske realiteter. Vi har fået vores kommunalbestyrelsesmedlemmer til at spørge ude i kommunerne: Hvad er regningen i eksempelvis København, Aabenraa og Fredericia bliver, når alle bygninger skal være klimaneutrale? Indtil videre har ikke én kommune kunne givet os et tal. De ved simpelthen ikke, hvad prisen bliver.

Når man gennemfører så omfattende en grøn omstilling uden at lave en grundig konsekvensberegning, kommer det uundgåeligt til at gå ud over velfærden i kommunerne. Det er en uansvarlig politik, der skader vores samfund.

Den danske udledning af CO2 udgør kun 0,01% af verdens samlede udledning. EU’s andel er under 7%, mens Kina nærmer sig 30%. Det er klart, at vi ikke kan løse klimaudfordringen alene ved at pålægge vores borgere og virksomheder stadig højere skatter og reguleringer. Det, som virkelig kræves, er innovation og markedsbaserede klimaløsninger.

Vi ser allerede, hvordan billige kinesiske elbiler og solceller strømmer ind på det danske marked. Disse produkter er produceret med et enormt CO2-aftryk i Kina og løser ikke verdens udfordringer. Løsningen er kernekraft, som kan give os den nødvendige energi uden store CO2-udledninger.

Et andet godt eksempel på de uholdbare konsekvenser af EU’s regler er Folketingets ønske om hurtigt at sætte en masse havvind op. Dette initiativ blev stoppet af EU’s konkurrenceregler, hvilket viser, hvordan EU ofte hindrer praktiske og effektive løsninger.

Det er på tide med en klimapolitik, der er baseret på realisme og fornuft. Vi skal sikre, at vores tiltag ikke gør livet dyrere for almindelige borgere og samtidig bidrager til at løse de globale klimaudfordringer.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv