Læserdebat

Et budget med fokus på de kommunale kerneopgaver – tak!

Connie Maybrith Jørgensen Byrådsmedlem for SF Fredericia Kommune har startet en debat omkring kommunale kerneopgaver

Økonomien i Fredericia Kommune er for nuværende under pres, derfor indledes de kommende budgetforhandlinger med udarbejdelsen af et sparekatalog på hele 67 millioner. Der skal findes 30 millioner, hvis ambitionen blot er at serviceniveauet bevares. Et service niveau, som til stadighed er udfordret på forskellige områder. I Fredericia Kommune er der en betydelig underfinanciering af social og handicapområdet, et stort pres på ældreområdet, – et ældreområde som desværre på det seneste har modtaget alvorlige påbud, som der skal rettes op på. Vi har daginstitutioner, hvor normeringerne ikke hænger sammen over hele åbningstiden, folkeskoler som i mindre og mindre grad er et naturligt første valg for forældrene, der er trods en positiv udvikling stadig for mange borgere, som står uden job og som har brug for en særlig indsats for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. På anlægssiden har vi en kommunal bygningsmasse, hvor den basale vedligeholdelse i alt for mange år har været syltet, en infrastruktur med høj trafikbelastning og hvor en forbedret offentlig transport og en fortsat udbygning af cykelstier er både ønskværdigt og nødvendigt. Det er områder som er væsentlige for borgernes og de kommunale medarbejderes trivsel! Netop derfor kalder tiden med smalhals på besindighed og “ro på”. Politisk skal vi sikre at kerneopgaverne løses bedst muligt og med omtanke for de områder, hvor behovet er størst. Vi skal ikke kaste os ud i flere prestigeprojekter lige nu end dem som allerede er sat i søen- og som bestemt ikke er i sikker havn. Sundhedshuset skal renoveres færdigt og meget gerne udbygges med et nærhospital, et genoplivet Musicalteater har endnu ikke helt har fået luft under vingerne og sidst, men ikke mindst er der det nye Kultur Kaserne projekt som kræver investeringer, hvis ikke det ikke bare skal være en tom skal. Kanalbyen kan sagtens tåle lidt tid til omtanke inden den plastres yderligere til med flere høje bygninger. Fredericia er i en god og positiv udvikling, lad os nu give tid til at konsolidere og udvikle de nære kommunale kerneopgaver samt til arbejdet med den nye vision frem mod 2032.

Connie Maybrith Jørgensen Byrådsmedlem for SF Fredericia Kommune har startet en debat omkring kommunale kerneopgaver

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv