Home Læserdebat Er manglende whistleblowerordning udtryk for manglende mod og vilje?
Er manglende whistleblowerordning udtryk for manglende mod og vilje?

Er manglende whistleblowerordning udtryk for manglende mod og vilje?

0

Af Kirsten Hassing Nielsen, byrådskandidat kv21, Det Konservative Folkeparti

Der savnes i høj grad en politisk udmelding om arbejdet med at indføre en whistleblowerordning. Selv i erkendelse af de store udfordringer med arbejdsmiljø de spørgsmål den store politiske skandale har efterladt samt en igangværende undersøgelse, så er der intet sket i forhold til whistleblowerordningen.

Oplagte anledninger har der efterhånden været mange af, til at sætte det på dagsordenen. Derfor virker det særdeles bekvemt, at der alligevel er sat et tidspunkt for en generel indførelse af ordningen, som gælder for alle. Derved bliver der et særdeles politisk belejligt argument for at udsætte det.

Det vækker kun stor undring, at det ikke for længst er taget affære, og at der som minimum er igangsat en proces omkring indførelse af ordningen.
Undersøgelser er nødvendige, men det er samtidig den nemme løsning, for så kan der bare henvises til det uden handling i den mellemliggende periode. Men undersøgelser viser ikke noget i sig selv om politisk holdning, mod og vilje. Det gør det derimod, når man reelt handler på tingene og fører det ud i livet.

Det er derfor stærkt bekymrende, at vi lige nu på samme tid kan se, at også de igangsatte undersøgelser trækker i langdrag. Det er skadeligt for det lokale demokrati, og den åbenhed som alle kigger langt efter. Politisk mod og vilje til at gennemføre undersøgelser og indføre whistleblowerordning med en vis hastighed, ville være særdeles klædeligt.
En whistleblowerordning skulle for længst være indført i Fredericia.

Det handler om retssikkerhed, og at der skabes de bedste rammer for ordentlighed, tillid og arbejdsmiljø. Men måske lige så vigtigt; så handler det om at sende et tydeligt politisk signal om, at man har viljen og et reelt ønske om forbedringer og den åbenhed som tjener borgere, erhvervsliv og medarbejdere bedst.

En manglende whistleblowerordning vækker i stedet alvorlig bekymring for, om det handler om manglende mod og vilje.

Vi kan ikke vente på, at ordningen bliver gældende for alle. I stedet skal vi vise markant politisk lederskab og være proaktive ved indførelse af whistleblowerordning allerede nu.
Det ville være ansvarlighed, ordentlighed og god politisk stil.