Læserdebat

Er IT Sikkerheden I Fredericia Kommune god nok?

Læserdebat af Poul Rand, Calvinsvej 34, Fredericia. Lokalformand Liberal Alliance.

Alle borgere skal have mulighed for at e-mail samtlige byrådspolitikere, med hvad end de har på hjertet. Dette gælder også den tidligere borgervejleder Jesper Gottlieb.

Når den fremsendte E-mail fra Jesper Gottlieb til de 21 byrådsmedlemmer og dele af administrationen, som Jeg har forstået det, ”forsvinder” for efterfølgende da pressen får færden genopstår rejser der sig flere spørgsmål.

  1. Er der nogen der har manipuleret med kommunens og byrådsmedlemmernes E-post?
  2. Er IT sikkerheden generelt i orden?
  3. Er bestemte borgere ”blacklistet” i et filter?
  4. Er det en bevidst handling?

Undskyldninger som bilagsstørrelse mv. skriger til himlen af dårlig samvittighed og uvidenhed omkring basis IT sikkerhed og kunnen for person med rette adgang. Der har tidligere været oplysninger fremme med dagsordner, der blev taget af under den tidligere borgmester. Jeg mistænker på ingen måde vores nuværende Borgmester for urent trav, tvært imod.

Men har han orden i eget hus? tror alle blindt på administrationen? er alle sikkerhedsprocedurer opdateret? skal der ”screenes” igen på vigtige områder? Hvem godkender screenings procedurer? hvordan sikres uvildigheden?

Vigtigst er: hvordan vil byrådet sikre borgerne får fuld indsigt i sagen?

Tillid til forvaltningen skal sikres også at dette der ligner IT fusk ikke lukkes med ord som personalesager eller sikkerhedshensyn.

Vi skriver 2022 og meget kan forvaltning og byråd bilde borgerne ind, borgere yngre som ældre er i dag IT kyndige og tror ikke på hvad som helst fra kommunens side. Lad os se udskrifter fra Kommunens dataregistre i tidsrummet også fra E-mail back-up.

Sagen kræver fuld åbenhed. Kære kommune vis borgerne der er rent trav og at Bjerregaard regimet er fortid.

I liberal Alliance tror vi ikke på den slags uheld og da slet ikke på de forklaringer der pt. er fremme i dagspressen.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv