Læserdebat

Er der en voksen tilstede?

Connie Maybrith Jørgensen, Nyvalgt Byrådsmedlem for SF Havepladsvej 142, Fredericia – har startet en debat

Fredericia Dagblad bringer den 8.12.2021 et indlæg fra byrådsmedlem Kenny Brun Olsen, hvor han udbreder sig om Venstres elendige økonomiske resultat af forhandlingerne om konstitueringen af det nyvalgte byråd. Indlægget synes blottet for den journalistiske bearbejdning, en bearbejdning som kunne have gjort indlægget interessant og oplysende for byens borgere. Kenny Brun Olsens fokus er alene på økonomien og de penge han mener Venstre er gået glip af samt beskyldninger om Socialdemokraternes kammerateri. I indlægges bringes Kenny Brun Olsens personlige regneark som dokumentation, – ligeledes uden journalistisk bearbejdning? Kan Kenny Brun Olsen have nogle pointer? Bestemt! Er det en hensigtsmæssig måde konstitueringsforhandlingerne foregår på i Fredericia og i landets øvrige kommuner? – over hovedet ikke! Fakta er dog at Venstre af flere omgange har nikket til resultatet af konstitueringen- senest i byrådssalen d.7.12.2021.

SF har ved konstitueringen valgt at påtage os et stort ansvar ved at sige ja til formandsposten for Beskæftigelse og Sundhed samt en udvalgsmedlemspost i Børn og Skoleudvalget. Begge poster udløser et honorar i den pæne ende. Honoraret vil primært blive brugt til at holde min arbejdsgiver økonomisk skadesløs for de timer der skal bruges på mødeaktivitet og forberedelse i arbejdstiden i den kommende byrådsperiode. SF havde andre ønsker om poster med til forhandlingerne, som vi ikke kom igennem med, bl.a. finder vi det uhensigtsmæssigt ikke at være repræsenteret i Økonomisk Udvalg, set i lyset af det ansvar vi påtager os. Vi vil selvfølge have et skarpt fokus på om dette forhold skaber problemer for udvalgsarbejdet og tage det op undervejs og når udvalgene skal evalueres.

Hvordan og hvorfor andre partier har disponeret ved konstitueringen må de selv svare på.

Afslutningsvis vil jeg dog bemærke at SF gik til valg med ønsket om et rødt/grønt flertal og ikke mindst for en ny politisk kultur. Det rød/grønne flertal er opnået, tilbage venter det store arbejde med den politiske kultur. En politisk kultur som i høj grad har været præget af: hukommelses tab og kø ved håndvasken det seneste år. Vi kan jo starte med at forholde os til det rimelige i at man som politikker står ved de beslutninger man stemmer for samt at man melder åbent og ordentlig ud, hvis man har begået en fejl.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv