Læserdebat

Enhedslisten udvider listen over budgetønsker med ”redningspakke”

Af Cecilie Roed Schultz, byrådsmedlem for Enhedslisten, Lundingsvej 4, 7000 Fredericia

I går fik Enhedslisten en længe ventet liste, med et overblik over alle projekter (både internt og eksternt finansieret), som ikke er finansieret i 2022. Enhedslistens forhandlergruppe har gennemgået listen og udvider nu Enhedslistens budgetforslag med 5 af disse projekter.

”Der er flere meget vigtige projekter på denne liste. Projekter, som skaber gode resultater og projekter, som er vigtige investeringer i forebyggelse, livskvalitet og kvalitet i vores velfærd. Hvis ikke vi finder penge til at videreføre disse, vil de lukke ned til næste år”, fortæller Cecilie Roed Schultz, som repræsenterer Enhedslisten i budgetforhandlingerne.

Følgende projekter ønsker Enhedslisten af finde midler til at videreføre: 

INDGANG H

Formålet for projekt ”Indgang H” er, at afprøve og udvikle en samarbejdsform, som har fokus på sammenhængende og koordineret indsats for familier med handicappede børn og unge. Målgruppen er børn og unge med betydelig og varig nedsat kognitiv funktionsevne, som har behov for tværgående indsatser.

Pris: 600.000 kr. pr år (under den forudsætning, at normeringen i afdelingen hæves med mindst to medarbejdere – se Enhedslistens budgetønske vedr. familieafdelingen). 

STYRKELSE AF OVERGANGE

Projekt Styrkelse af overgange har haft til hensigt at styrke den tidlige indsats på 0-6 års området, så flere børn trives. Dette gennem et tværfagligt samarbejde mellem sundhedspleje, dagtilbud og skole, med fokus på tidlig opsporing, fælles mål og mindske tab af viden i overgange. Indsatser: fælles hjemmebesøg ifm. barnets overgange, 3,5 års undersøgelse i børnehaven og forældrekurset Tryghedscirklen (COS-P).

Pris: 1.100.000 kr. pr. år

ACT

Projekt Modificeret ACT er et projekt omhandlende udvikling af en ny model for den evidensbaserede metode ACT. Målgruppen er borgere med flere komplekse problemstillinger indenfor psykiatri og udsathed. Fredericia Kommune og Psykiatrien i Region Syd er fælles om deltagelse i projektet, der finansieres via midler fra Socialstyrelsen.

Projektet har indtil videre vist gode resultater overfor en målgruppe, der har været vanskelig at hjælpe i de eksisterende strukturer.

Projektet står til at stoppe 30. juni 2022.

Pris: 375.000 kr. (2022) og 750.000 kr. i overslagsårene

DEMENSFÆLLESSKABET LILLEBÆLT

Projektet ”Demensfællesskabet Lillebælt” formål er at udvikle nye tilbud og videreføre igangværende rådgivnings- og aktivitetstilbud for mennesker med demens og deres pårørende i et samarbejde baseret på partnerskaber med frivillige, civilsamfundet og sundhedsområdet og med udgangspunkt i borgeren. Projektet udføres i samarbejde med Kolding Kommune. Projektet udløber i 2023 og skal herefter videreføres internt.

Pris: 317.000 kr. i 2022 og 157.000 kr. i 2023

MIDLERTIDIG INDSATS VED HJÆLPEMIDLER OG KOMMUNIKATION

Hjælpemidler og Kommunikation fik en midlertidig bevilling i Budget 2021 til en stilling med det formål at nedbringe ventelisterne på området. Bevillingen udløber februar 2022.

Ventelisterne ser på nuværende tidspunkt bedre ud end før bevillingen, men på trods af den ekstra stilling, er ventetiderne ikke helt tilfredsstillende. Ventetiderne vil stige igen, hvis stillingen bortfalder. 

Pris: 375.000 kr. i 2022 og 500.000 kr. i 2023 og frem

”Vi ved godt at det er 11. time og at den samlede pris på 2.767.000 kr. i 2022 kan virke som mange penge. Men det er penge, som vil gå ind og understøtte projekter, som gør en kæmpe forskel i rigtig mange menneskers liv og som har en enorm betydning for hvilken service og velfæld vi tilbyder borgerne. Og hvis ikke vi bruger pengene hér, vil vi sandsynligvis komme til at skulle bruge langt højere beløb på at håndtere konsekvenserne af ikke at have disse projekter længere. I det perspektiv, synes jeg faktisk der er et både beskedent og realistisk beløb at finde”, udtaler Cecilie Roed Schultz.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv