Pressemeddelelse

En stor sejr for patienterne: Flere syge skal have økonomisk støtte til tandbehandling

Udgivet af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Sundhedslovens paragraf 166 skal udvides, så flere patienter kan få tilskud til tandbehandling. Det meddelte indenrigs- og sundhedsminister, Sophie Løhde, i en pressemeddelelse søndag aften. Tandlægeforeningen glæder sig over beslutningen

Syge patienter med tandproblemer er blevet ladt i stikken i alt for lang tid. 

Men nu skal flere have økonomisk støtte til tandbehandling, og det skal være nemmere at søge om støtte. Det har indenrigs- og sundhedsminister, Sophie Løhde meldt ud søndag aften.  

I Tandlægeforeningen er der stor tilfredshed med udmeldingen fra ministeren.  

– Der er ingen tvivl om, at både de menneskelige og økonomiske omkostninger for de her patienter er enormt høje. De kæmper både med alvorlig sygdom og store tandskader som er en direkte konsekvens af sygdommen. Derfor gør det mig så glad på patienternes vegne, at det endelig er lykkedes, siger Tandlægeforeningens formand, Susanne Kleist.   

– Vi har argumenteret for denne lovændring i lang tid, og jeg vil derfor takke indenrigs– og sundhedsministeren for at have lyttet til os, og også rette en stor tak til de patienter, der har stillet sig frem og fortalt deres historie, siger Susanne Kleist.

Oplagt med penge til forebyggelse  

En af de tandlæger, der har patientgruppen tæt inde på livet, er Lars Nygaard, som i 27 år har behandlet kræftpatienter, der har store tandskader som følge af strålebehandling.  

– Paragraf 166 er en gummiparagraf. Jeg har haft alt for mange patienter, der har fået afslag på støtte til tandbehandling. Og det er på trods af, at de har haft dokumenterede og betydelige tandproblemer som følge af strålebehandling. Det er beskæmmende, og derfor har jeg kæmpet for en ændring af paragraffen i over 20 år. Nu håber jeg, at de mange patienter kan få den hjælp til tandpleje, de har krav på. Og det skal være før, under og efter deres behandlingsforløb, forklarer Lars Nygaard. 

Ifølge Tandlægeforeningens formand, Susanne Kleist, er det også oplagt at se på, hvad der gives tilskud til, når arbejdet med lovændringen går i gang.  

– Det er jo paradoksalt, at der først gives økonomisk støtte, når det er gået galt. Vi mener, at kræftpatienter automatisk skal have tilskud til både forebyggende og nødvendige behandlinger i munden, forklarer Susanne Kleist.   

I Tandlægeforeningen ser man frem til det kommende arbejde med lovændringen og til at bidrage til det vigtige arbejde.