FREDERICIA

Du kan nu ansøge Fredericia Kommunes tilgængelighedspulje

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

Midler tilgængelige for handicapvenlige projekter i Fredericia

I Fredericia Kommune har lokale foreninger og borgere nu muligheden for at ansøge om tilskud fra tilgængelighedspuljen. Puljen på 100.000 kr. årligt har til formål at forbedre vilkårene for mennesker med handicap inden for kultur, foreningsliv, og naturoplevelser.

– Har du et godt projekt, der kan gøre det nemmere for mennesker med handicap at deltage i kultur, foreningsliv eller naturoplevelser, så er det nu, du skal søge penge til at få dit projekt realiseret, er opfordringen fra Fredericia Kommune.

Der kan søges om eksempelvis ramper, teleslynger, belysning, bredere døre eller forbedret skiltning – men mulighederne er ikke begrænset hertil. Hovedbetingelsen for at komme i betragtning er, at tiltaget forbedrer tilgængeligheden for mennesker med handicap. Der vil blive lagt vægt på, at tiltaget enten kommer mange til gode, eller betyder en væsentlig forbedring af tilgængeligheden for en mindre gruppe.

Tilgængelighed er vigtigt for Fredericia Kommune, ifølge Formand for Senior- og Socialudvalget, Søren Larsen (A) Arkivfoto: DanmarkC TV

Tilgængelighed er vigtigt for Fredericia Kommune

– Det er vigtigt for os at skabe tilgængelighed for alle. Manglende tilgængelighed kan ekskluderer nogle grupper, og det kan skabe grobund for ensomhed. Derfor er det vigtigt at tænke tilgængelighed ind i vores fællesskaber her i Fredericia. Det gør vi blandt andet med tilgængelighedspuljen, lød det fra Formand for Senior- og Socialudvalget, Søren Larsen (A), sidste år i forbindelse med udmøntningen af midlerne.

Repræsentanter fra kommunens fem råd – Udsatterådet, Seniorrådet, Handicaprådet, Idrætsrådet og Folkeoplysningsrådet – debaterede også, og arbejdede i 2023 på et fælles dokument vedr. tilgængelighed for Fredericias borgere.

Tilskudsmuligheder
Projekter, der enten kan gavne mange eller have stor betydning for en mindre gruppe, er i fokus. Ansøgninger kan omfatte opstartsudgifter eller anlægsudgifter, hvorimod ansøgeren selv skal dække eventuel drift, vedligehold og forsikring. Fredericia Kommune understreger, at det ikke er muligt at søge om tilskud til private udgifter.

Interesserede ansøgere opfordres til at besøge Fredericia Kommunes hjemmeside, hvor ansøgningsskema og yderligere informationer om tilgængelighedspuljen er tilgængelige. Ansøgningsfristen er fastsat til den 20. marts 2024.

Tilgængelighedspuljen administreres af Senior- og Socialudvalget og uddeles i tæt samarbejde med Handicaprådet og Seniorrådet. Denne samarbejdsstruktur sikrer, at midlerne allokeres på en måde, der bedst understøtter behovene hos mennesker med handicap.