Home FREDERICIA Det nye Seniorråd er på plads
Det nye Seniorråd er på plads

Det nye Seniorråd er på plads

0

Det nye Seniorråd er på plads

Valget til Seniorrådet er overstået, og ni kandidater er klar til at indtræde i det nye Seniorråd

Den 30. november 2020 var sidste frist for at stemme til Seniorrådet, og det var der mange af kommunens borgere over 60 år, der havde benyttet lejligheden til at gøre. Samlet set er der afgivet 4.234 stemmer. Det giver en stemmeprocent på 29,90 %, der er lavere end ved valget i 2016. Den gang var stemmeprocenten 38,2 %.

Det nye Seniorråd kommer til at bestå af de ni kandidater, der fik flest stemmer. Tre af kandidaterne har ikke tidligere siddet i Seniorrådet i Fredericia.

”Valget er gået rigtig godt, og jeg vil gerne takke kandidaterne, der stillede op til valget og lykønske dem, der kom ind. Samtidigt vil Jeg gerne sige tak til de afgående medlemmer og takke for et godt samarbejde. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde”, siger Lars Ejby, formand for Senior- og Handicapudvalget.

Medlemmerne af det nye Seniorråd er:

Aksel Kjeldstrup Nielsen

Birte Eskildsen

Finn-Rudolf Reif

Flemming Larsen

Grethe Nørholm Ærensgaard

Jytte Buch

Olaf Helios

Svend Kongsted

Søren P. Jensen

Suppleanterne til Seniorrådet er:

Grethe Lilian Rasmussen (1. suppleant)

Jørgen Munk Hansen (2. suppleant)

Carsten Ostenfeldt Jørgensen (3. suppleant)

Henning Nedergaard (4. suppleant)

Det nye Seniorråd vil konstituere sig på deres første møde den 10. december 2020, hvor de også vil udpege formanden for rådet. Det nye Seniorråd tiltræder den 1. januar 2021.

Hvordan stemmerne fordelte sig til seniorrådsvalget kan ses på www.fredericia.dk.