Læserdebat

Det menneskelige aspekt bremses af rigid lovgivning og alt for mange sager hos den enkelte sagsbehandler.

Af: Jan Filbært, formand og kontaktperson for retssikkerhed for alle

Læserdebat: Regeringen, kommunerne og rigtigt mange borgere i det danske samfund, mener at de har de vises sten til hvordan man løser problemstillingerne på jobcentrene og i det offentlige system.

Flere og flere helt groteske udtalelser og forslag til løsningsforslag ser dagens lys og i den anden ende, kan de borgere der er en del af sagerne og sagsbehandlerne se til at der bliver trukket endnu mere rigid lovgivning ned over ørene på dem.

I foreningen Retssikkerhed For Alle møder vi meget ofte denne tilgang til de borgere vi støtter og guider i deres sager, vi forsøger sammen med de ansatte at få et mere medmenneskeligt syn på sagerne og forsøger at oversætte lovens og de kommunalt bestemte tekster om til almindeligt dansk. Borgerne der har en sag i det kommunale system skal ikke kun stå på mål for en uforståelig lovgivning, de skal også stå på mål for et samfund der på rigtigt mange områder ser ned på dem.

Det er ikke ”in” at have en sag på kommunen, for så nasser man mere eller mindre på samfundet og på de for hvem kontakten til det offentlige kun har været gennem en fornyelse af deres NemID eller MitID. Sagsbehandlingstiderne er lange, de ansatte er sat til at tvinge en lovgivning igennem der slet ikke giver mening.

Der ud over har den enkelte ansatte sagsbehandler så mange sager, at det slet ikke giver mening hvis de skal kunne gå helt i dybden med sagerne, hvis de skal kunne give borgerne den helt rette støtte og guidning.

Billedet vi ser i vores forening, er et billede af sagsbehandlere der har alt for travlt, et billede at et system hvor det menneskelige er sat bagerst, kedeligt nok, for der er kun én overskrift: ”Borgerne skal i arbejde så hurtigt så muligt, alt andet kommer bagefter.”

Billedet vi ser i vores forening, er et billede af sagsbehandlere der har alt for travlt, et billede at et system hvor det menneskelige er sat bagerst,
kedeligt nok, for der er kun én overskrift:
”Borgerne skal i arbejde så hurtigt så muligt, alt andet kommer bagefter.”


Jan Filbært, formand for retssikkerhed for alle

Mange af landets kommuner her under også Fredericia kommune, burde se sig rundt til de kommuner i landet, der har valgt at sadle helt om, her er der ansat flere sagsbehandlere, det giver helt naturligt færre sager til den enkelte sagsbehandler og dermed en væsentligt bedre sagsgang. Borgerne bliver set og hørt, de oplever at deres sag ikke bliver trukket igennem systemet uden de er med, der udover vil de ansatte opleve at deres arbejdsglæde bliver væsentligt større og de føler deres faglighed bliver brugt helt anderledes.

Jo udgiften vil være stor i starten, men indtægten både på kort som på lang sigt vil være langt større, hvad der for en økonomisk trængt kommune som Fredericia må være at fortrække.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv