Politik

“Det er et hjertebarn for udvalget” fortæller Connie M. Jørgensen (F) om Helhedsplanen

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Formanden for Beskæftigelses- og Sundhedudvalget, Connie M. Jørgensen, holdt ‘door step’ efter dagens udvalgsmøde for DanmarkC TV

Det blev til en status på arbejdet med Den Bydækkende Sociale Helhedsplan – eller slet og ret Helhedsplanen – der var dagens emne. Udvalget havde kort forinden fået en status på det snart 9 måneder gamle projekt, der omfatter 41 afdelinger af det almennyttige boligbyggeri i Fredericia.

Beskæftigelse og uddannelse er to af de mange områder Helhedsplanen arbejder med, sammen med beboerne, og mens Jobcentrene måske ikke har det bedste ry, forklarer Connie Jørgensen, at netop ideen med et fremskudt jobcenter har vist sin bæredygtighed i Korskærparken og Sønderparken.

– Det bliver bare noget andet, når man kommer mere tæt på jobcentermedarbejderen, når det er en man kender godt, mener Connie Jørgensen. Som eksempel nævnes, at der er mulighed for, at drikke en kop kaffe sammen i caféen.

– Inden de overhovedet har meldt sig på Jobcentret for første gang, så er man jo rystende nervøs. For alle de historier man har hørt om, om hvad man nu skal slæbes igennem. Det bliver bare noget andet, når det er én man kender, fortæller Connie M. Jørgensen til DanmarkC TV.

DanmarkC TV bringer lørdag den 26. august 23 et længere indslag, hvor emnerne blandt andet er socialt samvær, nedbrydning af ensomhed, unge og deres mange tilbud.
Se sendetidspunktet i TV-Guiden.