Læserdebat

Der skal mere ro i klassen

Læserdebat af : Pernelle Jensen, byrådsmedlem og regionsrådskandidat (V), Umanaksvej 2, Fredericia

I Venstre vil vi sikre mere ro i klassen ved at gøre noget ved den høje inklusion. Fredericia er en af de kommuner, som inkluderer flest børn i klassen. Det vil vi lave om på ved at investere i flere mellemtilbud, som er et tilbud mellem specialskolen og almenområdet. 

Med det vil vi kunne målrette det mere til de børn, som har behov for noget andet end resten af klassen. Det vil være godt for det enkelte barn men også for resten af klassen, så alle børn har mulighed for at blive så dygtige, som de kan blive og folkeskolen igen kan blive det naturlige førstevalg for alle. 

I Venstre værner vi om det frie valg og muligheden for at vælge en privatskole, men det er vores opgave som kommune at skabe en folkeskole, som giver alle mulighed for at være i trivsel og mulighed for at lære i rolige omgivelser. 

Venstre er ikke med i dette års budgetforlig og det skyldes blandt andet, at der kun er sat småpenge af til at lave mellemtilbud og at der direkte står, at forligspartierne vil fremme inklusionen. Venstre vil det modsatte. Derudover er der sat penge af til mange små projekter, men der bliver ikke taget hånd om den helt store udfordring på skoleområdet, nemlig den meget høje inklusion.

Vi har fremlagt en kontrakt med Fredericia, som siger, hvad vi vil bruge de første 100 dage på og her vil vi tage fat i denne udfordring som noget af det første.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv