BREDSTRUP/PJEDSTED

Der passes på naturen i Bredstup/Pjedsted – Naturligvis

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Den lokale Beboerforening har etableret et samarbejde med Fredericia Kommune og startskuddet lyder 1. juni 2024

Baren er sat højt med en mission om at skabe en en stærk sammenhæng mellem den vilde natur med grønne korridorer gennem byen. Det er den praktisk opgave, men det er lige så vigtigt at udbrede kendskabet til den særegne og fantastisk natur der præger Elbodalen.

Donssøerne
Området har blandt andet Donssøerne som giver et unikt naturområde, som mange passerer dagligt. Her traf DanmarkC TV Lilja Huijnen, der er en af de aktive omkring det toårige projekt.

“Projektet går i al sin enkelhed ud på, at vi gerne vil knytte naturen og byen tættere sammen,” fortæller Lilja Huijnen, der også er bestyrelsesmedlem i Bredstup-Pjedsted Beboerforening. “Vi vil gerne skabe nogle passager fra det ene vådområde til det andet.”

Morten DD
kommer til Bredstrup/Pjedsted den 1. juni og holder foredrag om hvordan vi alle, også haveejere, kan hjælpe naturen på vej. Den er nemlig meget trængt.

Efter foredraget sætter Morten DD gang i en spændende insektjagt for børnene. Børnene er nemlig en vigtig målgruppe, og tager ofte naturen mere alvorligt end voksne.

DanmarkC TV bringer lørdag et nyhedsindslag om det ambitiøse projekt.

Lilja Huijnen er bestyrelsesmedlem i Bredstrup/Pjedsted og sætter naturen højt på dagsordenen. Foto: DanmarkC TV.