Home Læserdebat Den reelle frygt i samfundet
Den reelle frygt i samfundet

Den reelle frygt i samfundet

0

Vi har set de seneste omkring 25 år, at Dansk Folkeparti (DF) har arbejdet intenst på at fremhæve frygten i vort samfund. Egentlig har DF ikke haft nogen politik, men de har hele tiden bygget deres fundament på frygt. Mange mennesker ser ikke ud til at betragte helheden, men de fokuserer på netop det, som DF bygger deres eksistens på, frygt.

Vi har en tendens til at glemme, at de, der ikke tror på det danske samfund, blandt andre er DF. Det begrundes i, at de bygger hele deres eksistensgrundlag på at betvivle Danmarks grundlæggende kvaliteter, der nu har bestået i rigtig mange år. Danmarks historie skal ikke her ridses op, men kort, så har vi siden midten af 1800-tallet haft parlamentarisme også kaldet demokrati, der har fungeret til de flestes tilfredshed. Vi må nok indrømme, at Danmark er et af de bedste samfund i Verden, nok ikke det bedste, men eftertragtelsesværdigt for mange andre.

Det er vi nu vidne til, at DF betvivler og før dem Fremskridtspartiet. Vi må indrømme, at mange ting i det danske samfund ville have kunnet være bedre, men det er også et af resultaterne i et demokrati. Noget kan altid være bedre, hvilket Folketinget så i fællesskab arbejder på at gøre bedre.

Danmark har et parlament med forholdsvis mange politiske partier, der hovedsageligt hver især bygger på en ideologi, der beskriver det bedste samfund. Desværre har vi på det seneste fået tilløbere, der vil kalde deres protester et parti med en ideologi. Men de facto har de ingen ideologi. De har bygget noget op, der kan forveksles med en ideologi, der reelt er pragmatik, men den egentlige bevæggrund er, at de ikke tror på Danmark som et stabilt og godt samfund. De opfatter Danmark som et labilt samfund, der uden videre kan løbes overende af nogle mennesker, der kommer udefra med en lidt anden opfattelse af, hvorledes et samfund bedst bliver organiseret.

Vi oplever nogle mennesker, der forsøger at splitte det gode danske samfund, der er eftertragtelsesværdigt mange steder i Verden, ved at så frygt for, at vi i fællesskab ikke kan holde fast i vore gode vaner og skikke. På den måde arbejder DF, Nye Borgerlige (NB) samt Stram Kurs (SK) på at undergrave vore værdier ved at betvivle dem gennem deres handlinger og holdninger. Desværre er der i Danmark en del mennesker, der ikke kender Danmarks basis og historie, de lader sig vildlede og radikalisere af disse populistiske samlinger, som DF, NB og SK i realiteten er.

Det viser sig flere steder i Verden, at der dannes sådanne populistiske grupper, der betvivler de samfund, som de selv lever i. Disse grupper bliver radikaliseret af de ledende personer, der som regel er veluddannede og topstyrende. Opfattelsen af samfundet bliver fordrejet af netop disse personer, og de anvender bevidst demokratiet til at komme ind og mistænke demokratiet. Vi ser flere steder, at disse populistiske grupperinger anvender fordrejninger til at blive valgt ind, så de får magt til at reducere demokratiet og i sidste ende fjerne det.

Den reelle frygt for os i Fredericia og Danmark og den sags skyld Verden er, at sådanne populistiske og radikaliserede grupperinger som DF, NB og SK skal få tildelt magt gennem vort demokrati, så de kan afskaffe demokratiet.

Den reelle frygt retter sig således imod farer, der kommer indefra og ikke så meget det, der kommer udefra. Det, der kommer udefra, kan vi tydelig se, men det der sniger sig in under dække af demokrati og samfundsinteresse, har mange af os svært ved at se.

Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia