FREDERICIA

DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO SPÆRRES FOR TRAFIK I 20 UGER – FRA DEN 22. MAJ

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Den Gamle Lillebæltsbro bliver spærret for vejtrafik i 20 uger fra 22. maj, mens Vejdirektoratet gennemfører en nødvendig renovering af broen. Trafikanterne kan i perioden benytte Lillebæltsbroen, hvor der også er fundet en løsning for langsomkørende køretøjer. Vi forsøger at tage hensyn til alle grupper af trafikanter og informerer løbende om de konsekvenser arbejdet vil have.

Gl. Lillebæltsbroen trænger til en grundig og kærlig renoveringshånd. Kørebanen på Gl. Lillebæltsbroen skal renoveres, da kørebanen, fugerne og den underliggende beton er ældede.

I 2018 består arbejdet primært af fugtisolering på kørebanen og betonreparation på undersiden af brodækket.

Nu ligger det også fast, hvornår renoveringsperioden bliver i 2018. Entreprenøren Arkil A/S starter arbejdet 22. maj, og renoveringsperioden varer 20 uger. Det vil sige frem til efterårsferien 2018.

Gl. Lillebæltsbroen vil være spærret for vejtrafik i hele perioden, så vejtrafikanterne skal i stedet benytte sig af Lillebæltsbroen.

Dette gælder også erhvervsliv med langsomkørende køretøjer. Vejdirektoratet har fået politiets tilladelse til at arrangere eskorter af erhvervets langsomkørende køretøjer over Lillebæltsbroen, mens Gl. Lillebæltsbro er spærret for vejtrafik både i 2018 og 2019.

Køretøjerne vil blive eskorteret over Lillebæltsbroen udenfor myldretiden, i tidsrummet 20.30-05.00, og med en TMA (lastbil med stødabsorberende enhed) kørende bagved. Tidspunkterne for transport er dikteret af politiet. De nærmere praktiske rammer for eskorterne vil Vejdirektoratet melde ud i god tid inden renoveringsperioden.

Togdriften fortsætter uhindret, ligesom gangstien til gående, cyklister og knallert 45 også er åben i langt det meste af perioden. Undtaget er nogle enkelte nætter, hvor arbejdet kræver, at man lukker fællesstien. Vejdirektoratet vil i god tid inden informere herom.

“Vi har fundet frem til den periode i 2018, hvor vejrbetingelserne er mest egnet til at renovere Gl. Lillebæltsbroen. Det er en meget omfattende og nødvendig renovering, som vi mest effektivt kan gennemføre, hvis entreprenøren Arkil A/S kan arbejde på broen uhindret af vejtrafikken. Derfor har vi valgt at spærre Gl. Lillebæltsbroen for vejtrafik i hele perioden. Til gengæld bliver den samlede renoveringsperiode så kortere,” siger specielkonsulent i Vejdirektoratet, Shahriar Honar.