MEDDELSER

Den elektroniske forslagskasse er åben

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Kom med dine forslag til servicetilpasninger og effektiviseringer

Fredericia Kommune skal reducere det kommunale budget med 75 – 80 mio. kr. i 2015. Byrådet ønsker at inddrage borgerne i denne proces og opfordrer alle til at komme med forslag, der kan skabe effektiviseringer eller tilpasse servicen i kommunen.

Som noget nyt åbner Fredericia Kommune derfor op for en elektronisk forslagskasse på nettet, hvor borgere, medarbejdere, interesseorganisationer m.fl. kan stille forslag til servicetilpasninger og effektiviseringer. Forslagskassen kan tilgås fra forsiden af kommunens hjemmeside www.fredericia.dk.

Forslagene, der er synlige for andre, kan skrives ind i den elektroniske forslagskasse frem til 30. juni 2014. Der bliver ikke givet individuel respons, men alle forslag bliver naturligvis behandlet seriøst og indgår i byrådets samlede stillingtagen til budgettet.

Forslagskassen er en del af byrådets demokratifremstød, som sætter øget fokus på dialog og samskabelse mellem borgerne og kommunen.

For de, der ikke har mulighed for at gå på nettet, kan forslag sendes til:

Fredericia Kommune

Økonomi, 1. sal

att. Birte Jensen

Gothersgade 20

7000 Fredericia

Forslag sendt pr. post vil også blive offentliggjort i forslagskassen.