Kort Nyt

Demokrati på dagsordenen: Ungdomspartier savner plads i Ungdommens Hus

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

Fredericia Byråd skal tage stilling til forslag om at give ungdomspartier adgang til Ungdommens Hus

I 2021 vedtog Fredericia Byråd en fritidspolitik med et ambitiøst mål: at skabe “Danmarks mest demokratiske fritid” for børn og unge. Men et af de fire fokuspunkter i politikken, unges deltagelse i demokratiske processer, er udfordret af mangel på lokaler til ungdomspartier, det oplyser Enhedslisten i en pressemeddelelse.

Enhedslisten Fredericia stiller i maj forslag om at unge igen må bruge Ungdommens Hus til politiske møder og aktiviteter.

Ungdomspartier har ingen faste lokaler

– Vi er udfordrede på at nå i mål på dette område. Vi har eksempelvis igennem flere år haft svært ved at rekruttere unge til at stille op til vores ungebyråd. Og lige nu har vi slet ikke noget. Det er også svært at få de unge til at involvere sig i forpligtende politisk arbejde, som det sker i ungdomspartierne. Hvis vi vi have flere unge til at interessere sig for politik, tage aktivt del i samfundet og eksempelvis have unge der vil stille op til byrådet, så skal vi hjælpe med at skabe rammerne for det, udtaler Enhedslistens byrådsmedlem Cecilie Roed Schultz.

Enhedslistens forslag vil blive behandlet på byrådsmødet d. 29. maj, oplyser Cecilie Roed Schultz i pressemeddelelsen. Foto: DanmarkC TV

Denne udfordring mærkes også af aktive ungdomspartier som KU og RGU. De har længe ønsket sig bedre muligheder for at mødes og holde arrangementer, men har haft svært ved at finde egnede lokaler ifølge Enhedslisten.

– Vi har længe ønsket os bedre muligheder for at mødes – også på tværs med de andre ungdomspartier, fortæller Amanda Krægpøth, som er medlem af RGU, og fortsætter:

– Vi har spurgt alle oplagte steder vi kan komme i tanke om, men får afslag alle steder. Så vi mødes privat hjemme hos en af medlemmerne. Det kan gøre det sværere for nye medlemmer at deltage i møderne, fordi det kan virke grænseoverskridende at tage hjem til en man ikke kender. Og der er meget begrænset plads. Vi har snart generalforsamling og har endnu ikke fundet et egnet lokale vi må låne.

Ungdomspartier var tidligere velkomne i Ungdommens Hus

I midten af 00’erne var ungdomspartier velkomne til at holde møder i Ungdommens Hus. Men en politisk beslutning ændrede dette, og i dag er ungdomspartier ikke officielt velkomne.

Cecilie Roed Schultz mener, at det er på tide at ændre dette:

– Som en del af arbejdet med at udvide brugergruppen og få flere aktive unge involveret i Ungdommens Hus, virker det naturligt at imødekomme de unges ønske om igen at kunne mødes om politik på Ungdommens Hus, siger hun.

Forslag til byrådet

Et forslag, der skal behandles på byrådsmødet den 29. maj, foreslår at give ungdomspartier med tilknytning til Fredericia mulighed for at holde møder og lave tværpolitiske arrangementer i Ungdommens Hus.