Kort Nyt

De mest syge har længst til lægen – og veluddannede går mest til lægen

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Sundhedsstyrelsen fremhæver social ulighed i sundhedsvæsenet

En ny rapport fra Sundhedsstyrelsen, udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet, afslører en markant forskel i adgangen til sundhedsydelser i Danmark. Rapporten fremhæver, at borgere med kortere uddannelse og lavere indkomst, som ofte har de største behov, ikke altid er dem, der bruger sundhedsydelserne mest.

Uddannelse og indkomst påvirker adgangen til sundhedsydelser

Rapporten sammenligner behovet for sundhedsydelser med borgernes faktiske brug af ydelser som den praktiserende læge, tandlæge, fysioterapeut, psykolog og kiropraktor. Den viser også, hvor lang afstand borgeren har til disse ydelser.

Enhedschef Niels Sandø forklarer: ”Konklusionen fra rapporten er, at der er social ulighed i adgang til alment praktiserende læge, tandlæge, fysioterapeut, psykolog og kiropraktor. Jo længere uddannelse og jo højere indkomst, jo kortere kørselsafstand er der til sundhedsydelser. Og når vi tager højde for forskellige gruppers behov for sundhedsydelser, kan vi også se, at grupper med længere uddannelse og højere indkomst bruger sundhedsydelserne mere. Dette til trods for at det er de grupper som har den bedste sundhed.”

Største behov, mindst brug

Rapporten viser, at borgere med kortest uddannelse og lavest indkomst har de største behov for sundhedsydelserne, herunder flere kroniske og langvarige sygdomme. Men det er ikke denne gruppe, der bruger sundhedsydelserne mest. Det gælder for alle sundhedsydelser, undtagen vagtlægen, at borgere med længst uddannelse og højest indkomst bruger ydelserne mere, når der tages højde for deres behov.

Afstand og indkomst i samspil

Sammenhængen mellem afstanden til sundhedstilbuddene og brugen af dem varierer fra sundhedsydelse til sundhedsydelse. For eksempel er der sammenhæng mellem afstanden til praktiserende læge og fysisk fremmøde hos alment praktiserende læge for borgere med den laveste indkomst. Når det gælder besøg hos tandlægen, er der ikke sammenhæng mellem afstanden og brugen, men til gengæld er der sammenhæng mellem indkomsten og brugen.

Fremtidige overvejelser

Niels Sandø understreger vigtigheden af at overveje ressourcefordelingen i sundhedsvæsenet: ”Når man planlægger sundhedsydelser bør det både nationalt og lokalt overvejes hvad der er den bedste fordeling af ressourcerne. Det er vigtigt, at de borgere, der har størst behov for hjælp, rent faktisk har mulighed for at få den, for eksempel at de har mulighed for at komme til deres praktiserende læge, når de har behov for det. Afstand betyder noget, men det er ikke den eneste hindring i forhold til at skabe sundhed for alle. Det kan også åbne for en diskussion af brugen af digitale løsninger, som en mulighed for at imødekomme ulighed i afstand til sundhedsydelser eller for at frigøre ressourcer til at kunne tilbyde mere differentierede forløb.”