Læserdebat

De mest syge borgere kommer bagerst i køen

Debatindlæg af gruppeformand Annette Blynel, medlem af regionsrådet i Region Syddanmark for SF. Strandgade 27, 5700 Svendborg.

De mest syge borgere kommer bagerst i køen. 

Sundhedsforsikringer skaber A og B borgere. Det er ALTID de mest syge, ældre og borgere med handicap, psykisk sygdom og borgere uden mange penge, der kommer bagerst i køen og betaler prisen, når vores sundhedsvæsen er i knæ. Som SF medlem af regionsrådet i Region Syddanmark er jeg dybt bekymret over det, jeg ser. Privathospitalernes økonomi bugner, regionen sender millioner afsted, og de scorer kassen på vores lange ventelister, og forsikringsselskaberne scorer kassen på sundhedsforsikringer. Ventelister er naturligvis ikke tilfredsstillende, og derfor må vi også handle.

Vi har en mangel på dygtige speciallæger og sygeplejersker, og flere af dem forsvinder lige nu ud til opgaver, som er uden vagter og højere løn. Der er sundhedsfaglige folk og politikere, der mener, at løbet er kørt. “Vi kan ikke gøre noget ved det”, siger de. Jo, for pokker, det kan vi da, hvis politikerne altså vil. Vi kan starte med at sikre bedre arbejdsforhold og færre vagter i det offentlige, dermed kan vi også fastholde og rekruttere dygtige fagfolk. Vi kan forlange, at alle speciallæger, der tildeles et ydernummer, visiterer alle borgere efter samme venteliste, uanset sundhedsforsikring eller ej.

Vi kan tillade at vores læger og sygeplejersker prioriterer de mest syge først, og efterfølgende bakke op om deres prioriteringer. Mangel på sundhedspersonale er tydelig, og derfor lukker vi senge – mange senge – både på somatiske og psykiatriske afdelinger. Vi sender syge borgere hjem til kommunerne og i eget hjem, selvom de fortsat har brug for sundhedsfaglig bistand.
Og hjælp i nærområdet er ikke altid tilstrækkelig. 

Så hvis vi fortsætter udviklingen, og sundhedsforsikringer og private sygehuse, buldrer derudaf, ja, så sikrer vi de velbjærgede borgere et hurtigt sundhedstilbud. Men det er altså på bekostning af den store gruppe af borgere, som de private ikke tager sig af: De akutte, de ældre, kræftpatienter og borgere med komplekse sygdomme.  

Alle politikere taler om mere lighed, men flere handler og opnår det modsatte, nemlig mere og mere ulighed i vores sundhedssystem. SF er dybt bekymret. 

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv