Læserdebat

De grønne organisationers visioner vs. realisme

Læserdebat af: Poul Rand, Lokalformand for Liberal Alliance i Fredericia

Visionen om at reducere antallet af grise, kvæg og fjerkræ i Danmark med henholdsvis 95%, 70% og 65% er blevet fremlagt af ni grønne organisationer, herunder Danmarks Naturfredningsforening og Økologisk Landsforening, de har fået støtte fra Alternativet ifølge en artikel i JP.

Visioner der virke drastiske og urealistiske ved første øjekast. At producere alle dyr efter økologiske principper og primært for det hjemlige marked er en radikal ændring.

Disse organisationer ser Danmark som et isoleret land med lukkede grænser. Der er ingen økonomiske beregninger i forslaget, og det er uklart, hvor mange mennesker i fødevaresektoren der vil miste deres arbejde som følge af en sådan omstilling.

De ignorerer udfordringen at salget af økologiske fødevarer er faldet drastisk. Forbrugerne er ikke villige til at betale de højere priser for økologiske produkter, de foretrækker i stedet billigere alternativer, Danske som importerede.

Skal produktionen af animalske fødevarer skulle flyttes til lande med lavere effektivitet og dermed større udledning af CO2?

Med sult, hungersnød og en voksende befolkning, er behovet for fødevarer stigende. Det er nødvendigt at finde en balance mellem bæredygtighed og økonomisk realitet. Det kræver overvejelse og en balanceret tilgang.

Vi skal tage hensyn til både miljømæssige og økonomiske faktorer, samtidig med at vi sikrer, at alle kan få adgang til tilstrækkelig og gerne bæredygtigt mad.

Overgangen til bæredygtigt landbrug er langsom, konventionelle metoder dominerer forsat. Landbrugets interesser og globale forsyningskæder gør det udfordrende at ændre praksis, landbruget er en god bidrager til Danmarks BNP.

Kløft mellem visionerne fra grønne organisationer og de politiske, økonomiske og sociale faktorer, påvirker beslutningsprocesserne i den virkelige verden, det kræver samarbejde, politisk vilje og globale bestræbelser at omsætte grønne visioner til handlinger og resultater, men det er stadig en vigtig kamp for at sikre en mere bæredygtig fremtid.

Fredericia kommune er geografisk begrænset, med få, men relevante landbrug. Grønne arealer og biodiversitet i de lokalplaner der ligger lige for, er svære at se.

Liberal Alliance i Fredericia opfordrer lokale grønne organisationer til at komme med visioner og ideer for land, by, og hav til LA og ikke mindst byrådet. Lokalplaner skal ikke bulldozes igennem uden langsigtede bæredygtighedsplaner for det natur vi har tilbage i kommunen.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv