FREDERICIA

Dagplejen i Fredericia scorer højt på tilsyn

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

Fredericia Kommune har netop afsluttet et omfattende tilsyn af dagplejen, og resultatet er yderst positivt

Fredericia Kommune er nu færdige med at gennemføre de pædagogisk tilsyn i dagpleje, vuggestue og børnehaver, og dagplejen brilliere med et flot første tilsyn, sådan skriver Fredericia Kommune i en pressemeddelelse idag.

Høj kvalitet og tryghed for børnene

Tilsynet, der blev gennemført i sidste kvartal af 2023, omfattede observationsbesøg hos alle dagplejere og gæstedagplejere i kommunen. Resultaterne viser, at personalet er omsorgsfuldt og skaber trygge rammer for børnene, hvilket er et af de områder, som forældrene scorer højt.

– Det glæder mig, at der er en meget høj kvalitet i vores dagpleje i Fredericia Kommune. Det er vigtigt for mig, at både børn og personale trives i vores dagtilbud. Samtidigt er der også en generelt meget stor tilfredshed blandt forældrene med vores dagpleje. Det er især personalets omsorg for børnene, og deres arbejde med at få dem til at føle sig trygge og glade, som forældrene scorer højt, fortæller formanden for Børne- og Skoleudvalget Ole Steen Hansen.

Fokus på læring og udvikling

Udover at vurdere kvaliteten af omsorgen for børnene, fokuserede tilsynet også på læringsmiljøerne i dagplejen. Der blev drøftet potentialer for udvikling af disse miljøer med henblik på at skabe de bedste betingelser for børnenes læring og trivsel.

– Vi vil gerne give vores børn den bedste start på livet, og her er deres første læringsmiljøer vigtig. Derfor glæder det mig, tilsynet viser, at kvaliteten i vores dagpleje er høj og at forældrene er tilfredse. Med dialog skal vi også fremover skabe de bedste betingelser for vores børns udvikling og læring, lyder det fra Cecilie Roed Schultz, næstformand i Børne- og Skoleudvalget.

Den samlede tilsynsrapport er præsenteret for dagplejere, dagplejekonsulenter og forældrebestyrelse på et fælles dialogmøde, hvor blev lavet udviklingspunkter på baggrund af potentialerne i dette tilsyn, som der skal arbejdes videre med frem mod næste tilsyn i 2025.