Læserdebat

Dårligdommene trives godt i Fredericia

Læserdebat af: Karsten Byrgesen, Regionsrådsmedlem i Region Syddanmark og byrådsmedlem i Fredericia

Ansvarsforflygtigelse, passivitet, ukendskab til eget ansvarsområde, medarbejderflugt og dårlig kommunikation!

Jeg har plukket ord ud af de utallige beretninger, der er om fraværet af ærlig kernevelfærd på kommunalt niveau. Der er ikke tale om enkeltstående hændelser. Det er hverdagen på senior og socialområdet i Fredericia og i nogen grad på Folkeskoleområdet. Beklagelser fra den kommunale forvaltning og berørte politikere og krav om nytænkning, er som at vride vand ud af en tør svamp.

Det samme gør sig gældende når der skal tages ledelsesmæssige konsekvenser af stribevis af svigt, overgreb på udsatte borgere og alvorlige budgetoverskridelser. Seneste sag vedrører horrible hændelser på bostedet Kobbelgården, hvor et stort tocifret antal tidligere medarbejder – på trods af indsigelser overfor ledelsen har måtte give op.

Der er ingen klar politisk linje. Derfor er der brug for en ny start for ordentligheden og ansvarstagelse og en tilbagevenden til respekten for borgerne, hvad enten det drejer sig om syge mennesker, beboere på plejehjem og institutioner eller børn på byens skoler. En snæver politisk ”elite” sidder med magten – og ansvaret.

Som lokalpolitiker er det underligt at føle sig magtesløs. Den kommunale forvaltning leverer kun ”færdige løsninger” og trods UTALLIGE SKARPT FORMULEREDE KRAV OM EN KURSÆNDRING, er der intet nyt under solen. Jeg har det dårligt med at forvaltningen leverer såkaldt beslutningsindstillinger, hvor der kun er et forslag. Det efterlader kun muligheden for at stemme JA eller NEJ. Det er beklageligvis ikke muligt at ændre praksis i denne byrådssamling, da resten af byrådet og forvaltningen har det fint med ”en-løsningsmodeller”.

Jeg ønsker gennemarbejdede løsningsmuligheder, hvor der kan vejes for og imod. Det er et af mange krav som jeg stiller, efter det kommende kommunalvalg til næste år.

Der er kommet valgkamp i luften, skudt i gang af Borgmesteren og Socialdemokratiet i Fredericia som har sat fokus på valg af borgmesterkandidat, men Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance kom dog først ved at indgå et valgforbund i 2023.

Jeg holder mine muligheder åbne og jeg fortsætter kampen for et godt Fredericia hvor det er godt at leve og blive gammel og meget mere til.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv