Kort Nyt

Crossbridge Energy har taget endnu et skridt i den grønne retning

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Crossbridge Energy har en ambition om at blive CO2 neutralt raffinaderi, og rigtig mange ting er derfor i spil.

En ekstra gevinst, det er hvad Crossbridge Energy har scoret i forbindelse med udskiftning af it. Nyt it-udstyr plejer gerne at få mundvigene til at pege opad for medarbejdere, der får hurtigere og nyere udstyr. Men en stor udskiftningsrunde hos Crossbridge Energy har også givet flotte CO2-besparelser.

Faktisk hele 57,2 tons
Besparelsen kommer fra, at alt det gamle udstyr er blevet indsamlet og returneret til genbrug hos it-leverandøren ed A/S. 

En bærbar pc svarer således gennemsnitligt til 140 kg CO2 besparelse. Og alene bærbare pc’er er der skiftet ca. 240 af.
Samlet blev it-udskiftningsrunden opgjort til en CO2-besparelse på 57,2 ton.

57 ton lyder måske ikke af så meget, når man ser på Crossbridge Energys samlede CO2-regnskab. Men tanken er at gøre det bedre på alle de områder, hvor det er muligt. 

CO2 neutralt raffinaderi
Crossbridge Energy har en ambition om at blive CO2 neutralt raffinaderi, og rigtig mange ting er derfor i spil.

Eksempelvis er raffinaderiet certificeret til såkaldt co-processing, hvor bio- eller affaldsfraktioner bruges i stedet for en andel af råolie, når der produceres flydende brændstoffer. Crossbridge Energy har i det hele taget også engageret sig i flere projekter omkring grønnere energi. Et af dem er Sludge2fuel, hvor hensigten er at udnytte spildevandsslam til en form for oliebase, som kan co-processes og blive til diesel.

HySynergy
I starten af det nye år forventes brintfabrikken HySynergy at opstarte produktion. Den vil kunne levere op til otte tons grøn brint til raffinaderiet hver dag. Hos Crossbridge Energy er det daglige forbrug af brint til produktionen af flydende brændstoffer således på 35 tons. I dag er brinten produceret fra fossil råolie, men det vil gradvist kunne erstattes af den grønne brint fra HySynergy. 

Overskudsvarme til fjernvarme
Og så skal man selvfølgelig i denne kolde vintertid også huske på, at Crossbridge Energy er landets største leverandør af overskudsvarme til fjernvarme og leverer hvad der svarer til mere end 23.000 almindelige husstandes årlige forbrug af fjernvarme.

Alternativet til at udnytte denne overskudsvarme fra raffinaderiprocessen er at køle den bort op i luften og samtidig producere tilsvarende mængder fjernvarme på anden vis. Alstå bortkøle brugbar energi samtidig med, at man producerer samme mængder på anden vis, typisk ved at bruge brændsel, som vil medføre udledning af CO2.

Så via mange tiltag, bevæger Crossbridge Energy sig i en grønnere retning skridt for skridt. Også på it-området.