SAMFUND

Chokmelding fra regeringen: Nærhospitaler sat på pause indtil videre – måske Folketingssamlingen 2024/2025!

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Region Syddanmark er langt fremme i arbejdet med at udmønte forslag til nærhospitalerne. Nu har regeringen trådt på bremsen.

DanmarkC TV har tidligere skrevet om, at Middelfart er meget tæt på den endelig godkendelse til et nærhospital på det kommende regionsrådsmøde.

Borgmester Steen Wrist har fortalt, at også Fredericia er langt i forhandlingerne, hvilket også fremgår af det seneste referat fra mødet i regionens Sundhedsudvalg, hvor Fredericia er en blandt flere byer der byder sig til.

Her til aften skriver Politiken.dk, at “kronjuvelen i sundhedsaftalen” er sat på pause: “Milliarder til nærhospitaler bliver udsat, da regeringen vil afvente en kommende strukturkommissions arbejde. KL kalder det »ærgerligt«, da arbejdet er i gang, men også forståeligt.”

Regeringen ønsker altså at afvente strukturkommissionens forslag til den samlede struktur af sundhedsvæsnet, før regeringen vil frigive de afsatte 3,5 milliarder kroner.

Det bekræfter Indenrigs- og Sundhedsminister Sophie Løhde (V) til Politiken.dk:

– Det her handler ikke om, at der ikke skal være nærhospitaler. Det handler om, at vi skal sørge for at tænke etablering af nærhospitaler sammen med fremtidens organisering af vores sundhedsvæsen.
– Alt andet vil være uansvarligt, lyder det fra ministeren.

Fra regeringsgrundlaget ved vi følgende om strukturkommisionen:

3.4 Sundhed
Det er en hovedprioritet for regeringen, at vi har et velfungerende sundhedsvæsen. Gennem reformer, investeringer og moderniseringer er det lykkedes over de sidste 20 år at forbedre vores sundhedsvæsen markant, så kvaliteten i behandlingerne er løftet, og flere overlever alvorlig sygdom. Regeringen vil samtidig insistere på, at vi ser virkeligheden i øjnene. Det danske sundhedsvæsen er presset. Mangel på medarbejdere, en utidssvarende organisation og et stigende antal patienter kræver fundamentale forandringer. Ellers risikerer de seneste to årtiers fremskridt at blive afløst af tilbagegang. Regeringens sundhedspolitik vil følge to spor. Akutplanen skal gennemføres her og nu – så vi får lettet presset og nedbragt ventelisterne på den korte bane. På den lange bane vil regeringen tage initiativ til nødvendige beslutninger og grundlæggende forandringer, som er forudsætningen for at skabe fremtidens sundhedsvæsen. Der er især brug for at forbedre samspillet mellem det specialiserede sundhedsvæsen på sygehusene og det nære sundhedsvæsen (kommuner og almen praksis).

Regeringen vil derfor nedsætte en strukturkommission, der skal udarbejde et beslutningsgrundlag, der opstiller og belyser modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsnet, herunder hvordan vi får:

  • Et sundhedsvæsen, der er sammenhængende og samarbejder på tværs af fagligheder og geografi.
  • En opgavefordeling i sundhedsvæsnet mellem sygehuse og det nære sundsvæsen, der sikrer, at patienten kommer i centrum og får en sammenhængende plan for behandling.
  • Nedbragt uligheden i sundhedsvæsenet – både geografisk og socialt.
    Ved udarbejdelsen af modeller skal kommissionen bl.a. se på geografi, organisering, økonomisk styring, kvalitetsstandarder, patientrettigheder og frit valg. Strukturkommissionen nedsættes inden udgangen af 1. kvartal 2023 med henblik på at afrapportere i foråret 2024, så følgelovgivning kan behandles i folketingssamlingen 2024/25. Samtidig ønsker regeringen at igangsætte en bred offentlig debat der involverer medarbejdere, patienter, pårørende, eksperter og andre aktører omkring sundhedsvæsnet.