Læserdebat

Chikane mod lokalpolitikere skader demokratiet

Af: Kirsten Hassing Nielsen, byrådsmedlem Det Konservative Folkeparti

Lokalpolitik giver mening fordi det er her, der træffes rigtig mange beslutninger der har stor betydning for borgerne. Som lokalpolitiker er der rig mulighed for at bruge den politiske indflydelse og være en del af demokratiet. Derfor er det også bekymrende, når en nylig undersøgelse viser, at der fortsat er mange lokalpolitikere der oplever chikane, vold og trusler. Det er aldeles skadeligt for demokratiet og kan afholde borgerne fra at engagere sig.

I lokalpolitik er der de allerbedste muligheder for at være i tæt dialog med borgerne og gøre demokratiet nærværende. Derfor giver lokalpolitik mening, og der er kun grund til at gøre det endnu mere attraktivt for nuværende og kommende lokalpolitikere og for borgerne at engagere sig i. Rammerne for det politiske arbejde skal være i orden, og derfor er jeg også glad for, at udvalget der har evalueret udvalgsstrukturen, er nået i mål med sine anbefalinger, som skal bidrage til at gøre betingelserne for det politiske arbejde så godt som muligt. Både til gavn for politikere, forvaltning og borgere.

Men det er langt fra nok, til at gøre lokalpolitik attraktivt. For som med så meget andet, så skal de positive historier også fra det lokalpolitiske arbejde fortælles og fremhæves langt mere.

Derfor er det også ærgerligt, når en nylig undersøgelse viser, at flere lokalpolitikere bliver udsat for chikane og trusler fra borgere. Dette er også tilfældet for lokalpolitikere i Fredericia. Det hører ingen steder hjemme, at lokalpolitikere chikaneres langt over, hvad man må tåle, og det er direkte skadeligt for demokratiet, når det finder sted. Som politiker er man valgt til at ytre sine holdninger, og demokratiet skal netop sikre, at der er plads til både enighed og uenighed. At man er uenig med en enkelt politiker eller et parti kan aldrig legitimere chikane, vold eller trusler.

Der savnes i den grad noget mere praksis for, hvornår chikane går ud over den grænse, for kun ad den vej, kan vi forbedre noget og arbejde for at flere vil tænke, ”lokalpolitik er lige noget jeg har lyst til at engagere mig i”.

Det Konservative Folkeparti i Fredericia arbejder for at gøre lokalpolitik attraktivt. Men det er et fælles ansvar. Både at sige fra og gå i rette med den chikane, der finder sted samtidig med, at vi får fremhævet, hvad lokalpolitik er og kan.

Der er nemlig kun grund til at gøre lokalpolitik interessant og relevant, med ønsket om, at flere har lyst til at engagere sig til gavn for Fredericia.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv