FREDERICIA

Chefpolitiinspektør tilfreds med tryghedsundersøgelse set over tid

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Chefpolitiinspektør Brian Sølvberg Fussing fra Sydøstjyllands Politi er generelt tilfreds med den årlige undersøgelse

“Fredericia ligger lidt lavt”, udtaler chefpolitiinspektør Brian Sølvberg Fussing, og tilføjer, at set over en 5 års perioden ligger både tryghedheden og tilliden til politiet på sammen niveau.

Tryghed
Følelsen af tryghed er en subjektiv følelse, og kan naturligvis være afhængig af mange ydre årsager, den dag spørgsmålet stilles til borgeren. Her fremhæver Brian Sølvberg Fussing den stigning af trygge borgere der har været i Korskærparken, hvor blandt andet helhedsplanen gennem flere år har udfoldet sig.

“Politiet gør meget for at øge trygheden, og møder eksempelvis talstærkt op, når der er grund til det,” oplyser chefpolitiinspektøren. Eksempelvis mødte der et stort opbud op ved Madsby Parken i går, som var med til at skabe ro i en usikker situation.

Tillid
Der er sket et markant fald på 4,1 procent, og det medfører følgende kommentar: “Det kan ikke forklares, lige nu, men vi arbejder os ned i det”. I et andet område af Jylland er der også sket et uventet, og noget uforklarligt fald, og det begrundes med den særlige situation som storme og oversvømmelser har medført.

Responstid og station
Brian Sølvberg Fussing gør opmærksom på, “at Fredericia har den hurtigste responstid”. Altså den tid der går fra en borger beder politiet om hjælp, og til den første patrulje er fremme. 

Det skal sammenholdes med, at Fredericia har en døgnbemandet station, hvor der er ekspedition og hvorfra der kører patruljer ud.

I Sydøstjyllands Politikreds ligger undersøgelsen fra 2023 på niveau med året før – både når det gælder borgernes tryghed og tillid til politiet.

“Vi arbejder på, at blive endnu bedre”, afslutter chefpolitiinspektør Brian Sølvberg Fussing, der altså fastslår, at målingerne ligger på samme niveau når der ses på en længere periode.