Politik

Byrådsmøde mandag aften: Se det DIREKTE her

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Mandag klokken 17.00 sender DanmarkC TV byrådsmødet direkte her på siden

Mandag klokken 17.00, samles byrådet til møde i Fredericia. Du kan som altid følge møderne DIREKTE her på siden og via facebook.

Dagsordenen for mødet er som følger:

Godkendelse af dagsorden
2 Beslutningssag: 2. behandling af budgetforslag for 2023-2026
3 Beslutningssag: Ændring af reglerne for overførselsadgang mellem årene
4 Beslutningssag: Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 – Udvidelse af Bydelscenter ved afkørsel 59
5 Beslutningssag: Forslag til Lokalplan 384 for dagligvarebutik Gl. Landevej 55
6 Beslutningssag: Forslag til Lokalplantillæg 1 til lokalplan 332 Sønder Voldgadekvarteret
7 Beslutningssag: Vedtagelse af forslag til lokalplan 381 Boliger ved Skansevej, Fredericia N samt forslag
til kommuneplantillæg nr. 2
8 Beslutningssag: Aktivitetshus i parken i Kanalbyen
9 Beslutningssag: Støjhandleplan for kommunale veje
10 Beslutningssag: Fredericia Kommunes Klimatilpasningsplan 2022
11 Beslutningssag: Godkendelse af regulativer for diverse vandløb
12 Beslutningssag: Ændring af regulativ for husholdningsaffald, vedr. indsamling af farligt affald
13 Beslutningssag: Whistleblowerordningen
14 Beslutningssag: Evaluering af borgervejlederfunktion
15 Standsningsretssag: Ekkodalen 40 – Ansøgning om dispensation til udstykning