FREDERICIA

Byrådsmøde onsdag aften: Se det DIREKTE her

Af Tommy Raun - thr@danmarkc.tv

Onsdag klokken 17.00 sender DanmarkC TV byrådsmødet direkte her på siden

Onsdag klokken 17.00, samles byrådet til møde i Fredericia. Du kan som altid følge møderne DIREKTE her på siden og via facebook.

Dagsordenen for mødet er som følger:

1  Godkendelse af dagsorden

2  Beslutningssag: Boli.nu, afd. 2, Indre Ringvej – Sofie Amaliegården, Skema B

3  Beslutningssag: Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Den Danske Scenekunstskole – Musicalakademiet i Fredericia og Fredericia Kommune

4  Beslutningssag: Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

5  Beslutningssag: 2. behandling af Beskæftigelsesplan 2023 .

6  Beslutningssag: Bydækkende helhedsplan

7  Beslutningssag: Igangsætning af proces for Fredericias strategi for bæredygtig udvikling 2024-2027

8  Beslutningssag: Igangsættelse af revision af Fredericia Kommunes Vandforsyningsplan

9  Beslutningssag: Godkendelse af prisliste for 2023 – Fredericia Spildevand og Energi A/S

10  Beslutningssag: Varmeplan 2022 for Fredericia Kommune

11  Beslutningssag: Ændring af regulativ for husholdningsaffald, vedrørende indsamling af farligt affald

12  Beslutningssag: Gebyrer for konkret anvisning af erhvervsaffald og for jordflytning, 2023

13  Beslutningssag: Igangsættelse af strategisk trafikplan for område omkring Snoghøj Landevej i Fredericia og Erritsø, samt frigivelse af midler til infrastrukturanalyser

14  Beslutningssag: Frigivelse af anlægsmidler – Cykelstier på Nørrebrogade

15  Beslutningssag: Frigivelse af anlægsmidler til analyse af renoveringsbehov for dagtilbud

16  Beslutningssag: Frigivelse af anlægsmidler til renovering af Makerspace

17  Beslutningssag: Regulering af vederlag til formand for Huslejenævn og Beboerklagenævn

18  Beslutningssag: Ændring af styrelsesvedtægten

19  Beslutningssag: Omkonstituering i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Børne- og Skoleudvalget

20  Beslutningssag: § 17 stk. 4-udvalg om evaluering af udvalgsstruktur – nedsættelse og udpegning

21  Beslutningssag: Udpegning til KL-delegeret medlem

22  Beslutningssag: Udpegning af medlemmer til repræsentantskab og bestyrelse i Destination Trekantområdet

23  Beslutningssag: Ny udpegning til Grundlisteudvalget i forbindelse med udtrædelse

24  Beslutningssag: Udpegning af bestyrelsesmedlem til Skærbæk Lystbådehavn

25 Initiativretssag: Forslag fra Enhedslisten vedr. vejledende rådighedsbeløb

Følg byrådsmødet live på DanmarkC TV. Foto: DanmarkC TV