FREDERICIA

Byrådsmøde mandag aften: Se det DIREKTE her

Af Tommy Raun - thr@danmarkc.tv

Mandag klokken 17.00 sender DanmarkC TV byrådsmødet direkte her på siden

Mandag klokken 17.00, samles byrådet til møde i Fredericia. Du kan som altid følge møderne DIREKTE her på siden og via facebook.

Dagsordenen for mødet er som følger:

1  Godkendelse af dagsorden 

2  Beslutningssag: Samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune, Business Fredericia, Fagbevægelsen Fredericia samt Fredericia 

3  Beslutningssag: Fredericia Triathlon Team – ansøgning om tilskud til Nordiske Mesterskaber 

4  Beslutningssag: Ansøgninger til brandingpuljen

5  Beslutningssag: Udpegning af yderligere et medlem til §17, stk. 4-udvalg om evaluering af udvalgsstruktur

6  Beslutningssag: Udpegning af personlige stedfortrædere til Handicaprådet 

7  Beslutningssag: Udskiftning af medlem i Folkeoplysningsrådet 

8  Beslutningssag: Frigivelse af anlægsmidler for Vejafvanding og Klimasikring af Veje og gader 

9  Beslutningssag: Frigivelse af anlægsmidler Infrastruktur Danmark C 

10  Beslutningssag: Frigivelse af midler til renovering af badeland og terapibassin

11  Beslutningssag: Vedtagelse af forslag til lokalplan 390 Streetsporthal ved Ungdommens Hus 

12  Beslutningssag: Støjhandleplan for kommunale veje

13  Initiativretssag: Forslag fra Nye Borgerlige om nedlæggelse af Taskforce 

14  Beslutningssag: Arealbytning fra privat fællesvej til offentlig areal på promenader ved Kanalbyen