FREDERICIA

Byrådet har talt: Samarbejdet med kommunaldirektør og direktør for Børn, Unge og Kultur ophører

Af Theis Søndergaard - ths@danmarkc.tv

Et flertal i Fredericia Byråd har på et ekstraordinært byrådsmøde den 31. marts godkendt to direktørers fratrædelsesaftaler

I forlængelse af et ekstraordinært møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 31. marts godkendte et flertal i byrådet gensidige fratrædelsesaftaler for henholdsvis direktør for Børn, Unge og Kultur, Michael Maaløe, og kommunaldirektør Camilla Nowak. 

I forhold til Michael Maaløe er parterne blevet enige om, at samarbejdet ophører. 

I forhold til Camilla Nowak, så er parterne enige om, at samarbejdet ophører efter gensidig aftale. Camilla Nowak har ledet kommunen gennem nogle svære og store forandringer, og nu er Fredericia Kommune et andet sted, der kalder på en anden profil. Borgmesteren takker Camilla Nowak for et godt samarbejde og hendes indsats for Fredericia Kommune. Camilla Nowak takker ligeledes borgmesteren, byrådet og de mange ansatte i Fredericia Kommune for et godt samarbejde, og hun ser nu frem mod nye udfordringer 

Direktør for Beskæftigelse og Velfærd, Mette Heidmann, har sagt ja til at være konstitueret som kommunaldirektør, indtil stillingen er besat.  

Da det drejer sig om personalesager har Fredericia Kommune ikke yderligere kommentarer til fratrædelserne.

På linked-in skriver Camilla Nowak følgende: