Læserdebat

Byrådet har haft sin tid til at vise politisk ledelse

Læserdebat af Kirsten Hassing Nielsen, byrådskandidat Det Konservative Folkeparti

Det Konservative Folkeparti har som det første parti for længe siden introduceret politisk ledelse som afgørende for, at vi får rettet op efter skandalen. Det er god politisk ledelse, der er vejen frem til et bedre Fredericia, og det er dårlig politisk ledelse, der har forårsaget skandalen.

Der har altid været tid til politisk ledelse. Men den har fejlet stort, og alle partier har leveret alt andet end ledelse. Venstres politiske leder har ikke haft styr på sit hold, der har været repræsenteret så rigeligt i både økonomiudvalg og Fredericia Teaters bestyrelse. Her ville god politisk ledelse vel være at følge op på, om de politiske repræsentanter har været deres opgave voksen. Tilsvarende gælder for alle andre partier.

Hvordan forestiller de politiske ledere hos henholdsvis Venstre, DF og Socialdemokratiet og Nye Borgerlige sig, at de med troværdighed kan genoprette vælgernes tillid til det politiske system? Et helt igennem lukket system, hvor alle har været enige om én ting; nemlig at man forholder sig passivt og gør alt for at holde fast i egne politiske poster og honorarer.

Det nuværende byråd har haft sin tid til at vise politisk ledelse og handlekraft. Der har hos alle partier været massivt fravær af ansvarlighed og ordentlighed overfor borgerne og en åbenlys manglende vilje til at få ryddet op på vegne af alle Fredericias borgere. Igangsatte advokatundersøgelser, en politianmeldelse og den lukkede sag om Fredericia Teater er bare passive handlinger. Det er ledelse, når det er overfladisk og uden reelt indhold, og det kan vælgerne ikke bruge til noget som helst.

Alle partier uden undtagelse har haft mange oplagte chancer gennem flere år til at råbe vagt i gevær. Men   intet byrådsmedlem har på noget tidspunkt vist det mindste ansvar for at gøre noget eller levet op til sine politiske forpligtelser. Der er ikke stillet de rigtige spørgsmål til de dårlige sager, og man har ikke udfordret den nuværende politiske kultur. Derfor er det vanskeligt at se, hvordan det nuværende byråd kan genvinde borgernes tillid.

Og derfor har det været berettiget at stille spørgsmål til, om byrådet burde gå af, og om de nuværende byrådsmedlemmer burde genopstille. Man skal i hvertfald som noget nyt være klar til også at arbejde mellem valgene.

Når Det Konservative Folkeparti har politisk ledelse øverst på dagsordenen, handler det om at gøre alt det, som har manglet; tage ansvar for at forfølge dårlige sager, stille krav til de enkelte politikeres arbejde og skabe et reelt politisk samarbejde om at få Fredericia godt videre. Vi har modet til at stå alene med kritiske spørgsmål, men vi ser helst et samarbejde mellem alle partier om oprydningen.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv