FREDERICIA

BYGGEPLADS UDVIDES

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

 

Fra mandag d. 4. august udvider FredericiaC byggepladsen ved Gl. Havn, hvor FredericiaC i
øjeblikket er i gang med at etablere de første kanaler i ”Kanalbyen ved Lillebælt”.
Udvidelsen gælder i hele anlægsperioden fra august 2014 til juli 2015.
Arbejdet med at etablere de første kanaler i FredericiaC er allerede i fuld gang. Fra på mandag
den 4. august indhegner FredericiaC yderligere en del af kajen langs Gl. Havn, samt den tidligere
parkeringsplads og øvrige områder omkring den tidligere Yara-bygning på Kastelsvej 5.
Her skal entreprenøren MT Højgaard i den kommende tid bryde asfalten op for bl.a. at fjerne
gamle elkabler, kloakering og fjernvarmerør. Det sker som et led i etableringen af de første 65
meter af den nord-sydgående kanal, som vil løbe parallelt med Gl. Havn. Samtidig forbereder
arbejdet området på det fremtidige byggeri langs Gl. Havn.
”Etableringen af de første kanaler i FredericiaC skaber et nyt sted for aktivitet, rekreation og
oplevelser for hele Fredericia og besøgende til byen. Med udvidelsen af byggepladsen i den
kommende uge, er etableringen af hele byggepladsområdet gennemført. Når vi først afspærrer
den sidste del af byggepladsområdet nu, så er det fordi, at det i første omgang ikke var
nødvendigt, for at kunne gå i gang med bl.a. nedbrydningen af den tidligere Yara-bygning. Derfor
ønskede vi at holde så stor en del af Gl. Havn åben for brugere og besøgende, så længe som
muligt”, siger Tim E. Andersen, projektdirektør i FredericiaC.

Turbåd flytter
I hele anlægsperioden fra juli 2014 – juli 2015 er der adgang til FredericiaC-området og
Lillebæltskajen via Kongensgade. I hele perioden vil det være muligt at benytte de fleste af de
midlertidige faciliteter i FredericiaC.
Dog vil de grønne, rekreative områder i den nordlige del af området ud mod Oldenborggade ikke
være tilgængelige, ligesom et enkelt, overdækket spiseområde og hjørnet af et soppeområde ud
mod Gl. Havn vil komme inden for indhegningen.
Udvidelsen af byggepladsen betyder også, at turbåden Tenna II flytter fra sin nuværende placering
ved østsiden af Gl. Havn til kajkanten langs vestsiden af Gl. Havn. Tenna II tager imod turgæster i
hele august og september måned.
Orienteringsmøde for naboer
Den 12. august kl. 17 inviterer FredericiaC områdets naboer til et orienteringsmøde om
anlægsarbejdet. Her vil både FredericiaC og entreprenøren MT Højgaard fortælle om projektet og
svare på spørgsmål.
”Som følge af etableringen af kanaler, byrum og byggeri, vil man kunne opleve byggepladser, støv,
støj, trafikforstyrrelser mv. i FredericiaC-området fra nu og mange år frem. Vi vil derfor både
arbejde for at minimere gener og for at informere borgere, trafikanter og naboer til byggepladserne
klart og præcist om, hvad der sker hvornår – og hvilken betydning det vil få for dem.
Kommunikationen vil bl.a. ske via byggepladsskilte i området, på FredericiaC’s hjemmeside og i
trykt informationsmateriale”, siger Tim E. Andersen.
Den 19. august markerer FredericiaC igangsætningen af arbejdet med en folkefest, hvor man bl.a.
kan være med til at tage de første spadestik til kanalerne.

Følg udviklingen fra luften
Igennem hele anlægsperioden kan man også følge arbejdet fra udkigstårnet i FredericiaC, som
står lige ved ”knækket” af den østlige side af Gl. Havn. FredericiaC etablerer desuden endnu en
udsigtsplatform ved hjørnet af Oldenborggade og Gl. Havn, hvor man også vil kunne læse om
faserne i anlægsarbejdet.

 

fredericiac Udv