FREDERICIA

Byfornyelse: Mandag fordeler Teknisk Udvalg støtte til ejendomme

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Forvaltningen foreslår to forskellige økonomiske modeller, hvorfor der ikke er sat beløb på støtten

Hvert år uddeler Fredericia Kommune støtte til ejendomme, der har søgt om byfornyelsesstøtte, og i 2024 er ti ansøgninger fundet vej til Teknisk Udvalg. Syv af ejendommene er beliggende uden for volden og de resterende tre er beliggende inden for volden.

Herunder ses ejendommene, samt den beskrivelse forvaltningen har lavet. Alle fotos: Fredericia Kommune i sagsfremstillingen.

Dronningensgade 24 – bevaringsværdi 4Ejendom fra 1904, opført som Byggeforeningshus. Indgår i flot helhed i husrække med andre byggeforeningshuse. Der søges om støtte til reetablering af skorsten, omfugning af facade mod gade, afrensning af facade mod gård, nye vinduer og hoveddør i stil med de oprindelige.

Falstersgade 5

Ejendom fra 1917, arkitektonisk flot symmetrisk ejendom i blank murværk, tegnet af arkitekt Billund. Danner en bevaringsværdig helhed med naboejendommene. Der søges om støtte til nyt tag, gammel dansk format, nye vinduer i stil med de oprindelige, restaurering af hoveddøren, afrensning af facaden.

Norgesgade 26B

Ejendom fra 1852, langt hus med pudset facade og en jævn facaderytme, der er en port i facaden. Der søges om støtte til afrensning og genpudsning af facaden.

Børkopvej 45

Velproportioneret stuehus til 3-længet gård, opført i 1882. Der søges om støtte til nyt rødt vingetegl i gammel dansk format, samt nye vinduer i oprindelig stil.

Fiskebækvej 4

Flot symmetrisk hovedhus til 4-længet gård, opført i 1941. Der søges om støtte til nye vinduer og døre i oprindelig stil, omfugning med kalkmørtel.

Frederik 3.s Vej 32

Flot velproportioneret villa i rød blank mur, men mange flotte detaljer.Villaen er opført i 1932. Der søges om støtte til udskiftning af taget til røde vingetegl lille dansk format, renovering af kvisten, samt udskiftning af kvistvinduet til et i oprindelig stil.

Fælledvej 53

Villa, der er inspireret af funktionalismen, med store vinduespartier omkring vinduerne. Den er opført i 1930. Der søges om støtte til nyt tegltag i lille dansk format, renovering af kvist, samt udskiftning af enkelte vinduer til den oprindelige stil.

Huslodsvej 1

Ejerbolig i 1,5 etage med kælder fra 1909. Bedre byggeskik villa i rød blank mur med tegltag, vinterstue
og karnapper, mange originale detaljer i høj kvalitet. Der søges om støtte til 2 nye døre, med det oprindelige udtryk.

Toldbodvej 70

Tidstypisk ejendom på skrånende terræn opført i 1920.Med pudsede facader og rødt tegltag.
Der søges om støtte til afrensning af del af facade og pudsning, renovering af tag, nye tagrender og nedløbsrør i zink.

Vibevej 4

Villa i rød blank mur med fine detaljer og rødt tegltag, den er opført i 1929. Der søges om støtte til nyt tegltag i lille dansk format, nye vinduer med det oprindelig udtryk, nye dør, samt mindre reparationer på murværk.