FREDERICIA

BROBYGGER SKAL VÆRE RESSOURCE

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Der er godt nyt til veteraner i Fredericia. Fredericia Kommune har ansat en brobygger mellem veteranerne, Depotgården og Øgadekvarteret

Som en del af projektet ”Veteraner som ressource i fællesskabet” har Fredericia Kommune ansat Susanne Clausen Holst som brobygger. Hun skal bygge bro mellem veteraner og de fællesskaber, der findes på Depotgården og i Øgadekvarteret. Ansættelsen af Susanne Clausen Holst er blevet godkendt af både Kultur- og Idrætsudvalget og af By- og Planudvalget.

”Fredericia er en garnisonsby med stolte militære traditioner og et rigt kulturliv. Vi har et særligt ansvar for at tage os godt af de soldater og andre udsendte i Danmarks tjeneste, som har tjent i konflikter ude i verden. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi har fået ansat en veteranbrobygger, for vi ved, at hjemkomsten fra krig og konflikt til livet herhjemme ikke altid er let”, siger formanden for Kultur og Idrætsudvalget, Lars Ejby Pedersen.

Susanne Clausen Holst startede den 1. oktober og holder til på Depotgården, der er byens kreative aktivitetshus og oase. Her skal hun være med til at bygge bro og skabe netværk både mellem veteranerne internt, mellem veteranerne og Depotgården og mellem veteranerne og Øgadekvarteret. Susanne vil sammen med veteranerne og Depotgårdens øvrige brugere udvikle anderledes og nye tilbud til veteranerne. Aktiviteterne supplerer de eksisterende kreative muligheder i Depotgården, og de skal være med til at gøre veteranerne og deres ressourcer synlige ikke bare i Øgadekvarteret men også i resten af byen.

”Jeg er glad for, at projektet er blevet forankret i Depotgården, der har mulighederne og faciliteterne til, at projektet kan gennemføres. Netværket omkring veteranerne spiller nemlig en vigtig rolle i processen med at vende tilbage til hverdagen, og her bliver Susanne og Depotgården vigtige ressourcer”, siger formanden for By- og Planudvalget, Steen Wrist Ørts.

Susanne er uddannet på Hærens Sergentskole, hvor hun var ansat i syv år. Efterfølgende har hun videreuddannet sig og bl.a. fungeret som familierådgiver i flere kommuner. Susanne bor i Fredericia med sin mand og to børn.

Fakta
”Veteraner som ressource i fællesskabet” er en del af områdefornyelsen i Øgadekvarteret og gennemføres som et forsøg over de kommende to år. Projektet gennemføres som et tværfagligt samarbejde mellem Plan & Arkitektur og Kultur & Idræt.
Ansættelsen er finansieret af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.