FREDERICIA

Brintproduktionen skal op i højere gear: Anlæg og rør til Tyskland mangler

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Danske og tyske virksomheder indgår aftale om grøn brint. Senest i første halvår af 2024 bør de træffe investeringsbeslutning om at grave brintrør ned, mener blandt andet Dansk Industri

Danske virksomheder kan producere grøn brint i store mængder. Og tyske virksomheder har et enormt behov for grøn brint som led i den grønne omstilling. I går underskrev en række virksomheder fra Danmark og Tyskland en deklaration om grøn brint, som Dansk Industri, Green Power Denmark og Dansk-Tysk Handelskammer har taget initiativ til. Producenterne i Danmark og aftagerne i Tyskland efterlyser rør, som kan transportere brint, og en stærkere indsats for at udvikle det kommende marked.

Rør skal graves ned
Med deklarationen sender virksomhederne på begge sider af grænsen et stærkt signal til politikerne. Senest i første halvår af 2024 bør de træffe investeringsbeslutning om at grave brintrør ned. Det er nødvendigt, hvis de skal leve op til samarbejdsaftalen mellem Danmark og Tyskland fra foråret, som har som mål, at den grønne brint skal flyde mellem landene i 2028.

Energinet
Har af Folketinget fået til opgave at stå for planlægning og etablering. DanmarkC TV erfarer, at det er planlægningsgrundlaget, at rørledningen kommer til at gå fra Esbjerg til Fredericia, og i Vejen vil ledningen blive delt, så det er her brinten sendes videre til Tyskland.

I Fredericia skal brintvirksomheden Everfuel også kobles på. Og Crossbridge vil også gerne have en rørledning, da de forventer et stort energiforbrug.

– Det er Energinet der står for transmissionsnettet, mens Evida skal stå for distributionsnettet, forklarer Christian Bro (A) til DanmarkC TV. Planlægning og beslutninger ligger dele i Transportministeriet og Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet.

– Fredericia Kommune har sammen muligheder i en høringsproces som alle andre, slutter Christian Bro, der er formand for Teknisk Udvalg i Fredericia.

Fra Energinet fortæller Per Falborg, Seniorkonsulent, Presse og SoMe, til DanmarkC TV:
– Vi forventer at skulle igennem en miljøvurderingsproces i forbindelse med anlæggelsen af brintforbindelserne, hvilket vil inkludere 2 høringsrunder.
Den proces bliver dog først sat i gang, når vi har et betydeligt mere modent projekt, end vi har nu.”.

Danmark kan blive storleverandør af brint, som bliver afgørende for den grønne omstilling af den europæiske industri. Men mange ting skal ske på samme tid. Vi skal producere mere grøn strøm, end vi kan afsætte gennem elnettet. Vi skal bygge nye virksomheder, som kan producere grøn brint, og vi skal grave brintrør ned, så vi kan sende den grønne brint til virksomhederne i Tyskland, lyder det fra Dansk Industri.

“Vi kan producere enorme mængder billig grøn strøm fra vindmøller i Nordsøen, og vi har den nødvendige teknologiske viden, som gør os i stand til producere brint i stor skala. Hvis vi griber chancen, kan vi altså opbygge en helt ny industri i Danmark med tilhørende arbejdspladser. Men der sker først noget, når virksomhederne kan se, at brintrøret er på vej, så de ved, at de kan komme af med den brint, de producerer,” siger Kristian Jensen, adm. direktør i Green Power Denmark.

Danmark spiller en vigtig rolle
“Tyskland er en af de vigtigste industrinationer i verden. Her betyder de energiintensive industrier meget. Blandt andet brancherne for byggematerialer, kemikalier, glas, ikke-jernholdige metaller, papir og stål arbejder i øjeblikket aktivt på en bæredygtig, sikker og konkurrencedygtig energiforsyning. Her kan og vil Danmark spille en vigtig rolle som partner i forsyningen af grøn brint,” siger CEO i Dansk-Tysk Handelskammer Andreas Wenzel.

Brintrør på kryds og tværs af Europa
EU har et mål om produktion af 10 millioner ton grøn brint i 2030. I deklarationen opfordrer virksomhederne EU til at sætte sig endnu større mål. Der bliver brug for brintrør på kryds og tværs i Europa, så vi kan få et stort og velfungerende europæisk marked for grøn brint.

Tyskland klar til at investerer 149 milliarder kroner
Den tyske regering har for kort tid siden meldt ud, den vil investere knap 20 milliarder euro i 9.700 kilometer brintrør, som skal forbinde den tyske industri med produktionssteder for grøn brint – blandt andet i Danmark. Rørene skal betales af brugerne via en tarif, men den tyske regering vil bidrage i de første 20 år for at sikre, at tarifferne bliver til at betale.

Fredericia er medspiller
Fredericia er med i forreste række. H2 Energy Esbjerg har købt grund i Taulov for at bygge en distributions-hub for grøn brint. I Esbjerg bygges der en fabrik til produktionen af brint, og fra denne fabrik skal der bygges en rørledning til Taulov.

Den præcise linjeføring er endnu uafklaret, ligesom det heller ikke er endelig besluttet hvor linjeføringen fra fabrikken i Esbjerg til Tyskland skal gå.