FREDERICIA

Brandfolk kan ikke få Kongelig Fortjenstmedalje

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Normalt får offentligt ansatte tildelt Den Kongelige Fortjenstmedalje, når de har været ansat i 40 år. Det gælder dog ikke brandfolk, for her findes der særlige medaljer for henholdsvis 25 år, 40 år og 50 års tjeneste. Og man kan ikke få to medalger for den samme indsats. Det slår Kongehuset fast, efter at tidligere beredskabschef Ole Borch har rejst spørgsmålet.

Tidligere beredskabschef Ole Borch har overfor Folketingets Forsvarsudvalg påpeget, at brandfolk – som en af de få personalegrupper – ikke får tildelt Den Kongelige Fortjenstmedalje, når de har været ansat i 40 år.

Kongehuset siger
Men det er helt i overensstemmelse med den faste praksis på området, slår Kongehuset fast i en udtalelse:
”Ordensvæsenet er et såkaldt kongeligt prærogativ, og det er derfor ordensherren (regenten), der afgør, hvem der kan tildeles Den Kongelige Fortjenstmedalje. Efter fast praksis tildeles Fortjenstmedaljen efter mindst 40 års uafbrudt ansættelse hos samme offentlige arbejdsgiver. Ordenskapitlet har dog en fast og langvarig praksis hvorefter, at fortjenstmedaljen ikke tildeles, hvis den samme indsats anerkendes med en anden medalje, som er specifik for det pågældende område. Dette er bl.a. tilfældet for kommunalt ansatte brandmænd og for ansatte i politiet”.

Fortjenstmedaljen i sølv. Foto: Kongehuset.

Kan få hæders- og anciennitetstegn
Den tilgang bekræftes hos Forsvarsministeriets Personalestyrelse, der har ansvaret for dekorationer på Beredskabsstyrelsens område:
”Ansatte i de kommunale redningsberedskaber kan efter forrettelse af tjeneste i en årrække tildeles Hæderstegn for god tjeneste i redningsberedskabet eller Hæderstegn for god tjeneste i brandvæsenet efter hhv. 25 år, 40 år og 50 år. Derudover kan befalingsmænd og menige i det kommunale udrykningskorps og de frivillige brandværn i Sønderjylland tildeles Anciennitetstegn Brand efter hhv. 10 år, 20 år og 40 års tjeneste. Fastansatte, frivillige og uniformeret personel i redningsberedskabet kan tildeles Anciennitetstegn Redning efter hhv. 10 år og 20 års tjeneste”, skriver styrelsen – og fortsætter:
”Det er korrekt, at ansatte i de kommunale redningsberedskaber ikke kan tildeles Dronningens Fortjenstmedalje i Sølv. Dronningens Fortjenstmedalje i Sølv kan tildeles ansatte under Forsvarsministeriets område efter 40 års uafbrudt tjeneste. En ansat under Forsvarsministeriets område kan ikke både tildeles hæderstegn for 40 års tjeneste og Dronningens Fortjenstmedalje i Sølv”.

Den Kongelige Fortjenstmedalje
Fortjenstmedaljen i sølv der gives for fortjenstfuld indsats efter mindst 40 års uafbrudt ansættelse indenfor samme ansættelsesmyndighed i det offentlige (for deltidsansættelse og for en række ansættelsesgrupper gælder særlige regler). (Citat fra Kongehuset.dk, red.)

De særlige grupper, som DanmarkC TV har fundet frem til, er Politiet, Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Hjemmeværnet og Beredskabet – herunder brandmænd. Civilt ansatte kan dog få den Kongelige Fortjenstmedalje.

Disse medaljer er ofte Kongelig approberet, og kan derfor bæres ved alle officielle lejligheder.

Audiens
Når den Kongelige Fortjenstmedalje gives, giver det også retten til at besøge og takke H.M. Dronningen i en officiel audiens. Det er ikke tilfældet når det er de ovenfor nævnte grupper der modtager fortjenstmedaljer.