112

Brand i villa på Sdr. Vilstrupvej

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Onsdag eftermiddag er brandvæsnet kaldt ud til ild i en villa i Gudsø

Der er onsdag eftermiddag udbrudt brand i en villa på Sdr. Vilstrupvej 201 ved Gudsø.

Brandvæsnet fra Kolding blev sendt til brandstedet for at nedkæmpe branden.

Da brandvæsnet ankom væltede røgen ud af garagen og en mellembygning til villaen. Umiddelbart er der tale om brand i bygningens tag og undertag.

Omkring klokken 14.15 efterslukker brandvæsnet og skærer sig gennem taget, for at finde ildreder.

To personer blev sendt til skadesmodtagelsen, med mistanke om røgforgiftning.

Onsdag eftermiddag brød en brand ud i en villa på Sdr. Vilstrupvej. Foto: DanmarkC TV