Home Borgmesterens afgang vækker bekymring og undren!
Borgmesterens afgang vækker bekymring og undren!

Borgmesterens afgang vækker bekymring og undren!

0

SF Fredericia har de seneste uger med både bekymring og undren fulgt forløbet omkring Borgmester Jacob Bjerregaards afgang. Vi skal ikke gøre os til dommer over, hvad der er sandheden omkring de sager som er dukket op i pressen. Borgmesterens grundkøb samt forløbet omkring borgmesterens hustrus ansættelse i ADP. Der er varslet nærmere undersøgelser og det er godt. I SF har vi dog ligeledes en bekymring omkring om der er flere sager på vej som kan medvirke til at skade befolkningens tillid til de folkevalgte og flytte debatterne fra politiske emner til emner såsom embeds og magtmisbrug. At borgmesteren vælger at trække sin afgang til den første februar 2021 kan fortolkes som en udnyttelse af muligheden for at få mest mulig økonomisk ud af fratrædelsen, hvilket igen kan medvirke til at understøtte fortællingen om en politiker som tjener egne personlige interesser. Mange har været ude og enklere deres beundring for Jacob Bjerregaards 7 år lange periode som politisk leder i Fredericia. Der er sket mange positive ting i Fredericia, men der har også været sager som har været  uheldige og behæftet med fejl. Det politiske miljø i byrådet har været præget af lukkethed og en dygtig styring af pressen, hvilket teater sagen er et godt eksempel på. Udskiftningerne på chef og direktørgangene har været mange og kan ikke have undgået at være en betydelig udgift for kommunen, med omorganiseringer og pres på medarbejdere til følge.  Hvad der ligger bag gennemstrømningen i den kommunale ledelse kan man for nuværende kun gisne om.

SF går til valg på at bryde Socialdemokraternes magtmonopol samt med det mål for øje, at få valgt et rødt og grønt flertal som fører en politik til gavn for miljø og mennesker. Vi er ikke tilhængere af et sammenspist byråd, hvor alt handles af i lukkede rum, demokratiet skal frem i lyset.

Socialdemokraterne har som den nye borgmester peget på Steen Wrist, en mand med rødder i fagbevægelsen, hvilket tegner godt for fremtiden for en by som i høj grad er rundet af den lokale fagbevægelse. SF vil hermed gerne ønske Steen Wrist tillykke med valget som borgmester med tiltræden efter første februar og ligeledes ønske ham held og lykke med embedet.

SF vil fortsat følge udviklingen tæt og kæmpe for de forandringer som vi mener vil gavne Fredericia og Fredericias borgere.

På vegne af SF Fredericia

Connie Maybrith Jørgensen           Sune Nørgaard Jakobsen

Formand og byrådskandidat          Næstformand og spidskandidat