FREDERICIA

Borgmester Steen Wrist genopstiller ikke

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Det fremgår af borgmesterens Facebook-side

Det har længe ulmet på borgmestergangen på Rådhuset, om Steen Wrist ville forblive i embedet som borgmester. I dag skriver Steen Wrist på sin Facebook side:


Læs hele teksten fra borgmester Steen Wrist (A) her:
Når Socialdemokratiet på den ordinære generalforsamling til marts skal vælge borgmesterkandidat, så stiller jeg ikke op igen.

Efter mere end ti travle år i byrådet og ikke mindst nogle spændende, men også arbejdsmæssigt hårde år som borgmester, har jeg brug for en mere normal arbejdsuge og langt mere tid til mine børn, familie og venner.

Derfor har jeg meddelt min gruppe og partiforening, at jeg ikke genopstiller som borgmesterkandidat, så de i god tid inden valget, på den ordinære generalforsamling, kan finde en ny borgmesterkandidat for Socialdemokratiet.

Selvom det ikke har været en nem beslutning og den med tiden givetvis også bliver vemodig, så er det en beslutning, som jeg er overbevist om, er den rigtige.

Da jeg stillede op til kommunalvalget i 2013, havde jeg ingen ambitioner om at blive borgmester. Jeg ville gøre en forskel lokalt i den kommune, hvor mine drenge skulle vokse op. Politik har for mig aldrig skullet være en levevej – det har været noget, jeg “gik til” ved siden af et civilt job.

7 år senere pegede pilen dog pludselig på mig. Fredericia Kommune var sendt ud i et stormvejr, og de næste mange måneder gik med dårlige overskrifter, jura og uro.

På trods af en urolig og svær opstart blev jeg dog ligeså stille glad for at være borgmester – ikke mindst på grund af den opbakning jeg hele vejen har fået fra kolleger i byrådet, medarbejdere og engagerede borgere bredt i kommunen.

Ved valget i 2021 gav vælgerne mig deres opbakning og tillid til en ny 4-årig periode, takket være et godt hold på A-listen og – ikke mindst – et super hold af frivillige.

Nu er vi lidt over halvvejs i valgperioden, og vi er kommet godt videre i Fredericia. Nu handler det igen om udvikling og reel politik. Der er genskabt nogle gode strukturer, vi har fået vedtaget en vision med store ambitioner, og vi får stille og roligt gjort vores kommune endnu bedre.

Langt de fleste dage er bestemt meningsfyldte. Jeg har de seneste tre år fået de største oplevelser i mit politiske liv, og jeg er stolt over, at jeg de seneste tre valgperioder har fået lov til at præge Fredericias udvikling.

Hvorfor så stoppe nu?

Fordi jeg kan mærke, at jeg ikke kan bevare motivationen og gejsten til 4 år mere som borgmester. Fordi jeg savner et liv, hvor man ikke er politiker på fuld tid og kører i højeste arbejds-gear næsten hele tiden, og hvor der er mere tid til at være far for mine drenge. Og fordi jeg synes, at min afløser på borgmesterposten har et godt afsæt for at videreudvikle Fredericia.

Jeg har derfor efter grundige overvejelser gjort regnebrættet op, og vælger at ”stoppe, mens legen er god”.

Den tidligere svenske statsminister Olof Palme skulle engang forklare, hvad forskellen var på at være fagminister og statsminister. Han sagde, at i hans tid som fagminister var hans lommebog fyldt med noter med progressive tanker og ideer. Som statsminister var lommebogen fyldt med problemer. Lidt på samme måde ser jeg forskellen mellem borgmesterjobbet og det at være “almindeligt” byrådsmedlem. På godt og ondt ender det meste på borgmesterens bord. For mig har det både betydet rigtig mange arbejdstimer, men også et afkald på muligheden for at fordybe mig i emner og udvikle dem.

Når min afløser og byrådet skal arbejde med at videreudvikle kommunen, vil jeg derfor også gerne i denne forbindelse advare mod en virkelig bekymrende tendens, der bestemt ikke kun – men også – gør sig gældende her i Fredericia. Tonen i den politiske debat er blevet meget mere polariseret og skinger siden jeg startede i kommunalpolitik i 2013 – særligt på de sociale medier. Det er hverken godt for det politiske samarbejde eller for de resultater, som vi politikere uanset partifarve gerne vil bidrage til at skabe for borgere, virksomheder og kommunen som helhed. Og denne udvikling er bestemt heller ikke hjælpsom, når vi skal have engagerede og kvalificerede borgere til at påtage sig opgaven og være kandidater til kommende valg rundt om i landet. Dén del af den politiske debat, også på de sociale medier, vil jeg glæde mig til at bruge meget mindre tid på og til gengæld have langt mere tid til mine børn, familie og venner.

Er det så slut med politik for mit vedkommende?

Jeg er valgt frem til udgangen af 2025, og jeg har ikke tænkt mig at stemple hverken fysisk eller mentalt ud før tiden er inde. Og udgangspunktet er jo, at man kun er valgt for en 4 års periode. Hvad der så sker derefter, vil tiden vise.

Lige nu vil jeg glæde mig til at fortsætte samarbejdet med det øvrige byråd og kommunens mange dygtige ledere og medarbejdere. Vi har heldigvis meget, vi sammen kan og skal nå endnu. Derfor vil jeg heller ikke allerede nu sige farvel eller tak til kolleger, medarbejdere og samarbejdspartnere – det er ikke tid endnu.