FREDERICIA

BORGERVEJLEDER ANSAT

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Det bliver den 51 årige, Lotte Attrup, der den 1. november begynder som Fredericia Kommunes første borgervejleder.Foto

Lotte Attrups fornemmeste opgaver bliver at styrke dialogen mellem kommunen og borgerne. De første to måneder skal Lotte Attrup lære Fredericia Kommune, de godt 4000 kolleger og Byrådet at kende. Derudover skal den nye borgervejleder skabe sig et overblik over de mange opgaver Fredericia Kommune løser for – og i samarbejde med – borgerne.

Lotte Attrup er uddannet socialrådgiver, og har en stærk faglig ballast fra kommunalt og amtsligt regi.

Michael Holst, kommunaldirektør, ser et stort potentiale i Borgervejlederen i forhold til at styrke den gode dialog og samarbejdet med borgerne og udtaler: “Lotte skal, i tæt dialog med sine kolleger, og på baggrund af møder med borgere, bidrage med forslag til forbedringer og nye måder at gøre tingene på, til både kolleger og Byråd”.

Fra den 1. januar 2015 vil borgerne kunne henvende sig til Lotte Attrup på Fredericia Rådhus.

 

Det har været et ønske fra politisk side, at få ansat en borgervejleder. Og derfor er der i det vedtagne budget afsat midler til dette i år og fremadrettet. Valget er faldet på en kompetent person, der med nye øjne og ideer kan være med til at sikre et øget samarbejde kommunen og borgerne imellem.