FREDERICIA

Borgerservice under forandring på sigt og når der er økonomi til det

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Byrådsmedlem Karsten Byrgesen (uden for partierne) rejste i et læserbrev kritik at mulighed for diskrete og fortrolige samtaler. Fredericia Kommune vil starte med prøveordninger til efteråret

Karsten Byrgesen oplyser i sit læserbrev den 31. maj 2024, at han flere gange har gjort opmærksom på, at det står dårligt til med diskrete samtale i Borgerservice. Han nævner denne situation: “Her tales der for åben skærm om personnummer, sociale forhold, økonomi, familiære problemer med mere. Min seneste iagttagelse var onsdag d. 29. maj kl. 14:15, hvor der befandt sig over tyve borgere i forhallen.”. Da Karsten Byrgesen flere gange har påpeget problemet, føler han sig ikke hørt.

DanmarkC TV rettede henvendelse til Mette Heidemann, der er direktør for Beskæftigelse og Velfærd. Mette Heidemann ønsker ikke for nuværende at stille op til interview, men oplyser i en mail: 

“Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget drøftede på sit møde i februar de overordnede rammer for den udvikling af Borgerservice”, skriver Mette Heidemann, og “Det er en proces, som både har fokus på det gode møde mellem borgerne og kommunens medarbejdere og på den fysiske indretning af rådhusets forhal.”

I forhold til den fysiske indretning er der fokus på følgende oplyser direktøren:

  • Vi vil arbejde med at sikre, at der skabes bedre mulighed for fortrolige samtaler, bl.a. gennem nye møbler og en lidt anden indretning af lokalerne i stueetagen. 
  • Vi vil gerne sikre, at den eventuelle ventetid også bliver værdifuld tid. Der kan arbejdes med forskellige mulige ”aktiviteter”, som skaber fordybelse, interesse og værdi. 
  • Vi vil bestræbe os på at indrette Borgerservice, så vi skaber gode serviceoplevelser for alle borgere, uanset om de har tid eller travlt og uanset hvad deres ærinde er. Vi forestiller os at lave et område med skærmede siddemøbler for de borgere, som har behov for og tid til lidt mere samtale i rolige og fortrolige omgivelser. Samtidig tænker vi, at der kan være et område med caféborde, hvor borgere som gerne vil have samtalen hurtigere overstået, kan få hjælp – selvfølgelig stadig fortroligt, så andre ikke kan høre, hvad samtalen handler om.
  • Vi vil gerne indrette rummet, så det i sig selv kan skabe mest mulig ro for borgerne.

Tidshorisont
Processen bliver tilrettelagt med prøvehandlinger og løbende involvering af borgerne, så vi sikrer, at udviklingen også giver værdi og mærkes positivt af borgerne.

I løbet af efterår/vinter 2024/25 vil vi have et overblik over de nødvendige og ønskede fysiske ændringer i forhallen.

Økonomi
Det vil koste penge at renovere og nyindrette forhallen. Udgifterne hertil vil indgå i en kommende budgetforhandling.