FREDERICIA

Børne- og Skoleudvalget har fundet 15,3 millioner kroner. Byrådet må hjælpe med de resterende 36 millioner

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Fyringsrunden bliver knap så voldsom som frygtet, fortæller Cecilie Roed Schultz (EL) på Facebook

Børne- og Skoleudvalget besluttede vedtog i går besparelser på 15,3 millioner kroner. Det indebærer, at det er Ullerupbæk skolen der står alene med afskedigelserne af otte lærer og tre pædagoger, der dog forsøges omplaceret.

Det er ikke en rar situation. Men vi er nødt til at bringe Ullerupbækdistriktets forbrug tættere på det de rent faktisk har budget til.
Cecilie Roed Schultz, (EL)

Af øvrige besparelser nævner Cecilie Roed Schultz i et opslag på Facebook:

– På PPR udskyder vi i stedet den planlagte opnormering (som vi vedtog i budget 2023). Der er ikke blevet ansat nogen endnu. Vi ansætter fra 1. august. Dermed er 7/12 af lønudgiften til opnormeringen sparet.

– Alle vedtagne mellemtilbud starter i august 2023 – men tilbuddet til kognitivt udfordrede børn startes op af eksisterende personale (der er allerede en prøvehandling med personale i gang). Skal der opnormeres i tilbuddet bliver det fra 1. januar.

– Der skal stadig ansættes alle de kvalificerede pædagoger vi kan komme i nærheden af. Men daginstitutionerne får lov til at dispensere fra 70% reglen, i de tilfælde, hvor de ikke kan finde en egnet pædagog. I de tilfælde må de gerne ansatte en medhjælper (eksempelvis en pædagogisk assistent-uddannet).

Der skal spares på mange områder

Flere besparelser kommer ved færre børn der anbringes i familiepleje, ændre køb af pladser til børn med udfordringer hos private eller andre kommuner til selv at etablere tilbud i Fredericia.

Når Børne- og Skoleudvalgets referat af mødet i går foreligger, bliver detaljerne mere tilgængelige.

Der skal stadig findes 36 milioner kroner

Børne- og Skoleudvalget kan ikke finde flere penge, og opfordrer derfor til, at de øvrige udvalg i byrådet forsøger at bidrage.