FREDERICIA

Børn og unge skal trives i Fredericia

Et nyt projekt skal være med til at systematisere og koordinere indsatserne, så børn og unge hurtigere hjælpes, når de ikke trives

Trivsel+ er navnet på et nyt projekt, der har som overordnet formål at forebygge mistrivsel hos 0-25 årige børn og unge ved at styrke samarbejdet på tværs af forvaltninger og afdelinger. Projektet skal skabe en ny måde at samarbejde om trivselsindsatser på, så gruppen af børn og unge som trives i deres dagtilbud, skole, uddannelse og fritid bliver større, og hvor de børn og unge, der har det svært, hurtigt bliver hjulpet på rette spor igen. 

”Tidligere har vi haft et ret snævert blik på blandt andet fravær i skolerne, men nu hæver vi blikket og sætter spot på både den generelle trivsel for alle vores børn og unge og en hurtig indsats for de børn og unge, som på den ene eller anden måde er udfordret. Der er mange dygtige medarbejdere ansat i kommunen, og med Trivsel+ projektet sikrer vi os, at de ikke arbejder parallelt med hinanden, men at de derimod arbejder sammen og dermed understøtter og styrker hinandens faglighed. Det kommer i sidste ende til at gøre en stor forskel for familierne i deres møde med kommunens medarbejdere”, fortæller Ole Steen Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget. 

Projektgruppen har sammen med 300-350 fagpersoner i Fredericia kortlagt arbejdsgange, samarbejdsflader og mødefora og kigget indad såvel som udad i organisationen for at få øje på de kerneproblemer, som hidtil har udfordret (sam-)arbejdet omkring børn og unges trivsel – og til tider trukket indsatser i langdrag. Fremadrettet vil der være fokus på at designe en tydelig og effektiv trivselsorganisering sammen med professionelle, familier, børn og unge, hvor det generelle og forebyggende arbejde med trivsel for alle mellem 0-25 år hænger sammen med en handlekraftig organisering for de børn og unge, der har brug for en særlig målrettet trivselsindsats. 

”Det er et virkeligt godt projekt, som jeg forventer mig meget af. Vores dygtige fagfolk har gjort et kæmpe stykke arbejde, der kommer til at gøre en væsentlig forskel for børnene, de unge og familierne, når vi bliver mere forebyggende i vores tilgang til dem. Målet med Trivsel+ er at skabe en smidig, hurtigt reagerende og systematisk trivselsorganisering på tværs af personer, afdelinger og forvaltninger. Jeg håber virkelig, at vi lykkes med det, for det fortjener vores børn og unge”, fortæller Cecilie Roed Schultz, næstformand i Børne- og Skoleudvalget. 

Projektet skal styrke trivselsarbejdet i Fredericia, men på sigt er det tanken, at andre kommuner også kan få indsigt i og glæde af det omfattende arbejde, som Fredericia Kommune har lavet. Der er oprettet en hjemmeside, hvor materialet fra projektet bliver samlet. Arbejdet med og udviklingen af Trivsel+ projektet fortsætter, og en ny trivselsorganisering forventes fuldt indfaset om ca. 2-2,5 år.